ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 205Drukuj informację Przetarg numer: 205

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 205

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kęszycy Leśnej w budynku 36A, obręb 0010 Kęszyca wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej ewid. nr 195/22 o pow. 0,1404 ha,

Ogłoszono dnia: 2020-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-03-03 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202).

Księga wieczysta

GW1M/00025038/6

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wadium

wysokość wadium: 4.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 26 lutego 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać:
„wadium-przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 Kęszyca Leśna 36A”
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 5 o pow. 33,08 m², składający się z: jednego (1) pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na pierwszym piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,43m². Działka oznaczona ewid. nr 195/22 o pow. 1404 m² zlokalizowana jest w obrębie 0010 Kęszyca w m. Kęszyca Leśna 36. Działka zabudowana jest jednopiętrowym, dwuklatkowym budynkiem mieszkalnym, z częściowo użytkowym poddaszem. Budynek podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1935 r. Działka posiada kształt regularny, foremnego wieloboku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ciąg garaży w zabudowie szeregowej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Przeznaczenie w mpzp: dla działki oznaczonej ewid. nr 195/22 położonej w Kęszycy Leśnej, obręb geodezyjny 0010 Kęszyca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. ww. działka znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). Działka podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) położona jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Nietoperek – kod obszaru PLH080003. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Nie została również wydana dla działki decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984) dla ww. budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.” Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

Informacje dodatkowe

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu odbył się w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1. Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel.95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 10:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 10:55:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 09:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony