ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 91
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/120 o pow. 0,3845ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 225.000,00 zł Podatek VAT (23%): 51.750,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 276.750,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 539.4 KiB)
Lp: 92
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 11:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/99 o pow. 0,1276ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 107.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.610,00 zł RAZEM cena wywoławcza 131.610,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 537.6 KiB)
Lp: 93
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/98 o pow. 0,1276ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 107.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.610,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 131.610,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 538.9 KiB)
Lp: 94
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 10:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/97 o pow. 0,1312ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 110.000,00 zł Podatek VAT (23%): 25.300,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 135.300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 538.6 KiB)
Lp: 95
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/90 o pow. 0,1269ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 106.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 130.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 539.2 KiB)
Lp: 96
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 09:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/89 o pow. 0,1269ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 106.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 130.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 536.1 KiB)
Lp: 97
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/88 o pow. 0,1305ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 109.000,00 zł Podatek VAT (23%): 25.070,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 134.070,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 582.6 KiB)
Lp: 98
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 08:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/77 o pow. 0,1228ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 103.000,00 zł Podatek VAT (23%): 23.690,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 126.690,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 585.5 KiB)
Lp: 99
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 08:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/76 o pow. 0,1217ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 102.000,00 zł Podatek VAT (23%): 23.460,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 125.460,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 534.1 KiB)
Lp: 100
Data ogłoszenia
2018-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 09:30:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. 30 Stycznia 70 w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 65/100 części działki oznaczonej nr ewid. 208/3 o pow. 0,0157 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 65/100: 10.014,00 zł Cena lokalu: 92.986,00 zł Razem cena wywoławcza: 103.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 701 KiB)
 • wynik (PDF, 127.4 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 161.7 KiB)
Lp: 101
Data ogłoszenia
2018-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 09:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109
Cena wywoławcza
Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 6 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
 • wynik (PDF, 130.5 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 166.1 KiB)
Lp: 102
Data ogłoszenia
2018-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 08:30:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109
Cena wywoławcza
Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 5 o pow. 18,00 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
 • wynik (PDF, 142.4 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 166.5 KiB)
Lp: 103
Data ogłoszenia
2018-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 08:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109
Cena wywoławcza
Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 4 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
 • wynik (PDF, 132.5 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 172.4 KiB)
Lp: 104
Data ogłoszenia
2018-02-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 07:30:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109
Cena wywoławcza
Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 3 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
 • wynik (PDF, 131.2 KiB)
 • sprostowanie (PDF, 166.6 KiB)
Lp: 105
Data ogłoszenia
2017-10-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-12-01 09:30:00
Dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w klatce schodowej B budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 164/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha,
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 164/10.000 209,70 zł Cena lokalu 48.802,00 zł Razem cena wywoławcza 49.011,70 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 840.3 KiB)
 • informacja (PDF, 206.4 KiB)
 • wynik (PDF, 291.4 KiB)
Lp: 106
Data ogłoszenia
2017-10-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-12-01 08:30:00
Dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku nr 73 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/32 o pow. 0,1763 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 6/100 3.195,00 zł Cena lokalu 68.805,00 zł Razem cena wywoławcza 72.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 840.3 KiB)
 • informacja (PDF, 206.4 KiB)
 • wynik (PDF, 289.4 KiB)
Lp: 107
Data ogłoszenia
2017-10-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-12-01 08:00:00
Dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w klatce schodowej A budynku nr 36 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/22 o pow. 0,1404 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 6/100 2.543,00 zł Cena lokalu 41.557,00 zł Razem cena wywoławcza 44.100,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 840.3 KiB)
 • informacja (PDF, 206.4 KiB)
 • wynik (PDF, 284.5 KiB)
Lp: 108
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 14:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 88/2, o pow. 0,0611 ha, położonej w Międzyrzecz, Bobowicko obręb 0014 Bobowicko-14
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 27.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 27.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 253.3 KiB)
Lp: 109
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 14:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/99, o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Żołnierskiej, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 92.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza 113.160,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 259.6 KiB)
Lp: 110
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 13:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/98, o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Żołnierskiej, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 92.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza 113.160,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 260.5 KiB)
Lp: 111
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 13:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/97, o pow. 0,1312 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Żołnierskiej, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 95.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.850,00 zł RAZEM cena wywoławcza 116.850,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 260.8 KiB)
Lp: 112
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 12:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/90, o pow. 0,1269 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 96.000,00 zł Podatek VAT (23%) 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza 118.080,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 260.6 KiB)
Lp: 113
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 12:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/89, o pow. 0,1269 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 96.000,00 zł Podatek VAT (23%) 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza 118.080,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 257.9 KiB)
Lp: 114
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 11:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/88, o pow. 0,1305 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 99.000,00 zł Podatek VAT (23%) 22.770,00 zł RAZEM cena wywoławcza 121.770,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 258.3 KiB)
Lp: 115
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/78, o pow. 0,1240 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 94.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.620,00 zł RAZEM cena wywoławcza 115.620,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 259.9 KiB)
Lp: 116
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 10:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/77, o pow. 0,1228 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 93.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.390,00 zł RAZEM cena wywoławcza 114.390,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 260.4 KiB)
Lp: 117
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 675/76, o pow. 0,1217 ha, położonej w Międzyrzecz, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 92.000,00 zł Podatek VAT (23%) 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza 113.160,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 259.5 KiB)
Lp: 118
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 08:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 35/170 o pow. 0,0960 ha i działki ewid. nr 35/199 o pow. 0,0049 ha, łącznie pow. 0,1009 ha, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 71.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 71.000,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/170, 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 261.8 KiB)
Lp: 119
Data ogłoszenia
2017-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-10-12 07:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działki ewid. nr 35/169 o pow. 0,0960 ha i działki ewid. nr 35/198 o pow. 0,0045 ha, łącznie pow. 0,1005 ha, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 71.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 71.000,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/169, 35/198 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • wynik (PDF, 260.6 KiB)
Lp: 120
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 14:30:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w klatce schodowej B budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 164/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 164/10.000 209,70 zł Cena lokalu 48.802,00 zł Razem cena wywoławcza 49.011,70 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
 • wynik (PDF, 292.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji