ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 121
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 14:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w klatce schodowej A budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 227/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie Wieczyste gruntu w udziale 227/10.000 291,75 zł Cena lokalu 79.055,00 zł Razem cena wywoławcza 79.346,75 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
 • wynik (PDF, 292 KiB)
Lp: 122
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 13:30:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku nr 73 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/32 o pow. 0,1763 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 6/100 3.195,00 zł Cena lokalu 68.805,00 zł Razem cena wywoławcza 72.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
 • wynik (PDF, 275.2 KiB)
Lp: 123
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 13:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w klatce schodowej A budynku nr 36 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/22 o pow. 0,1404 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 6/100 2.543,00 zł Cena lokalu 41.557,00 zł Razem cena wywoławcza 44.100,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
 • wynik (PDF, 285.2 KiB)
Lp: 124
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 21/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 21/1000 (25%) 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 40,25 zł Cena lokalu 7.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 1.610,00 zł Razem cena wywoławcza 8.825,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
 • wynik (PDF, 355.4 KiB)
Lp: 125
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 27/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 27/1000 (25%) 225,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 51,75 zł Cena lokalu 9.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 2.070,00 zł Razem cena wywoławcza 11.346,75 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
 • wynik (PDF, 355.9 KiB)
Lp: 126
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 24/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 24/1000 (25%) 200,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 46,00 zł Cena lokalu 8.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 1.840,00 zł Razem cena wywoławcza 10.086,00 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
 • wynik (PDF, 353.7 KiB)
Lp: 127
Data ogłoszenia
2017-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-09-07 09:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 43/3 o pow. 0,0294 ha położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza, obręb 0002 Międzyrzecz-2
Cena wywoławcza
Cena (netto) wywoławcza 9.000,00 zł Podatek VAT (23%) 2.070,00 zł RAZEM 11.070,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 240.7 KiB)
 • wynik (PDF, 272.5 KiB)
Lp: 128
Data ogłoszenia
2017-03-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-04-13 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 15 w m. Kęszyca (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 11/100 części działki oznaczonej nr ewid. 38/9 o pow. 0,3304 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 11/100 9.881,00 zł Cena lokalu 39.119,00 zł Razem cena wywoławcza 49.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 520.6 KiB)
 • wynik (PDF, 110.2 KiB)
Lp: 129
Data ogłoszenia
2017-03-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-04-13 09:30:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 28a w Kursku wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 1.897/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 449/3 o pow. 0,0962 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 1.897/10.000 5.353,00 zł Cena lokalu 65.647,00 zł Razem cena wywoławcza 71.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 520.6 KiB)
 • wynik (PDF, 111.8 KiB)
Lp: 130
Data ogłoszenia
2017-03-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-04-13 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid. 257/1 o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 190/1000 11.119,00 zł Cena lokalu 162.881,00 zł Razem cena wywoławcza 174.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 520.6 KiB)
 • wynik (PDF, 110.1 KiB)
Lp: 131
Data ogłoszenia
2017-02-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-03-30 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 233/6 o pow. 0,0248 ha położonej w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 25.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 25.000,00 zł *Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości oznaczonych jako działka nr ewid. 233/6 położonej przy ul.30 Stycznia w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 243 KiB)
 • wynik (PDF, 106.6 KiB)
Lp: 132
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 12:30:00
Dotyczy
3) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 15 w m. Kęszyca (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 11/100 części działki oznaczonej nr ewid. 38/9 o pow. 0,3304 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 11/100 9.881,00 zł Cena lokalu 39.119,00 zł Razem cena wywoławcza 49.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.2 KiB)
 • wynik (PDF, 108.9 KiB)
Lp: 133
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 12:00:00
Dotyczy
2) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 28a w Kursku wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 1.897/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 449/3 o pow. 0,0962 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 1.897/10.000 5.353,00 zł Cena lokalu 65.647,00 zł Razem cena wywoławcza 71.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.2 KiB)
 • wynik (PDF, 110.4 KiB)
Lp: 134
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid. 257/1 o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 190/1000 11.119,00 zł Cena lokalu 162.881,00 zł Razem cena wywoławcza 174.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 513.2 KiB)
 • wynik (PDF, 111.1 KiB)
Lp: 135
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki nr ewid. 88/2 o pow. 0,0611 ha, położonej w Bobowicku, obręb 0014 Bobowicko
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 27.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 27.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170 i 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 351.5 KiB)
 • wynik (PDF, 98.6 KiB)
Lp: 136
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 09:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działek o nr ewid. 35/170 i 35/199, o pow. 0,0960 ha i 0,0049 ha, łącznie 0,1009 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.800,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.800,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170 i 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 351.5 KiB)
 • wynik (PDF, 103.9 KiB)
Lp: 137
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 09:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/169 i 35/198, o pow. 0,0960 ha i 0,0045 ha, łącznie 0,1005 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.500,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.500,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170 i 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 351.5 KiB)
 • wynik (PDF, 104.1 KiB)
Lp: 138
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 08:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/168 i 35/197, o pow. 0,0960 ha i 0,0042 ha, łącznie 0,1002 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.300,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.300,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170 i 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 351.5 KiB)
 • wynik (PDF, 103.7 KiB)
Lp: 139
Data ogłoszenia
2016-12-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-26 08:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych działek o nr ewid. 35/167 i 35/196 o pow. 0,0960 ha i 0,0033 ha, łącznie 0,0993 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 69.700,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 69.700,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170 i 35/199 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 351.5 KiB)
 • wynik (PDF, 105 KiB)
Lp: 140
Data ogłoszenia
2016-11-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-01-12 10:30:00
Dotyczy
dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz działki oznaczonej nr ewid. 509/6 o pow. 1.069 m2, położonej obr. 2 – Międzyrzecz, ul. Krasińskiego nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka za dzierżawę 1 m2 wynosi: 6,06 zł. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego brutto: 119,26 zł. Warunki przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy, i uchylenie się od jej zawarcia, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrali, wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 2. Najwyższa cena 1 m2 gruntu uzyskana w przetargu stanowi podstawę do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. 3. Ustalony w ten sposób miesięczny czynsz, podlega wpłacie do 10–tego dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury na konto w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/MIĘDZYRZECZ 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 4. Burmistrz Międzyrzecza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy. Wraz ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez prezesa GUS za rok poprzedni, wzrastać będzie czynsz dzierżawny. Wzrost cen następować będzie w okresach rocznych. Zasady przeprowadzenia przetargu:  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,  po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg, przyjmując najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu, 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 248.7 KiB)
 • wynik (PDF, 104.3 KiB)
Lp: 141
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 14:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 88/2 o powierzchni (ha) 0,0611 położonych w Bobowicko, obręb 0014 Bobowicko
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.000,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 27.000,00 zł Podatek VAT (23%): 0,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4, 5 i 8, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171 i 35/200 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 102.6 KiB)
Lp: 142
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 13:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 261/64 o powierzchni (ha) 0,0019 położonych w Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.690,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 3.000,00 zł Podatek VAT (23%): 690,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 113.5 KiB)
Lp: 143
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 12:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 261/63 o powierzchni (ha) 0,0019 położonych w Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.690,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 3.000,00 zł Podatek VAT (23%): 690,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 112.8 KiB)
Lp: 144
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 11:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 35/171 i 35/200 o powierzchni (ha) 0,0960 i 0,0052, łącznie 0,1012, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71.000,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 71.000,00 zł Podatek VAT (23%): 0,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4, 5 i 8, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171 i 35/200 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 107.1 KiB)
Lp: 145
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 10:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 35/170 i 35/199 o powierzchni (ha) 0,0960 i 0,0049, łącznie 0,1009, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: w tym: Cena gruntu netto: Podatek VAT (23%): Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4, 5 i 8, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171 i 35/200 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 106.9 KiB)
Lp: 146
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 09:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 35/169 i 35/198 o powierzchni (ha) 0,0960 i 0,0045, łącznie 0,1005, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
7.500,00 zł Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 03 listopada 2016 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu). Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości. Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 106.8 KiB)
Lp: 147
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 08:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 35/168 i 35/197 o powierzchni (ha) 0,0960 i 0,0042, łącznie 0,1002, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.300,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 70.300,00 zł Podatek VAT (23%): 0,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4, 5 i 8, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171 i 35/200 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 107 KiB)
Lp: 148
Data ogłoszenia
2016-09-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-11-09 07:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowych, działki ewid. nr 35/167 i 35/196 o pow. 0,0960 i 0,0033, łącznie 0,0993, położonych w Międzyrzecz, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 69.700,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 69.700,00 zł Podatek VAT (23%): 0,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 2, 3, 4, 5 i 8, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 35/167, 35/196, 35/168, 35/197, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171 i 35/200 położonych przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1 oraz działki nr 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 497.7 KiB)
 • wynik (PDF, 106.9 KiB)
Lp: 149
Data ogłoszenia
2016-08-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-10-13 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chłodnej w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2, oznaczonej jako działka gruntu nr ewid. 404/10 o pow. 0,0167 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65.190,00 zł w tym: Cena gruntu netto: 33.516,19 zł Cena budynku netto: 19.483,81 zł Podatek VAT (23%) 12.190,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 273.3 KiB)
 • wynik (PDF, 115.7 KiB)
Lp: 150
Data ogłoszenia
2016-06-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-28 13:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr ewidencyjny działki 675/116 (pow. 0,4819 ha), 675/126 (pow. 0,0156 ha), łączna pow. 0,4975 ha położonej w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 212.000,00 zł Podatek VAT (23%) 48.760,00 zł RAZEM cena wywoławcza 260.760,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • wynik (PDF, 106.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji