ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 151
Data ogłoszenia
2016-06-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-28 12:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr ewidencyjny działki 675/115 (pow. 0,5186 ha), 675/125 (0,0229 ha), łączna pow. 0,5415 ha położonej w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 206.000,00 zł Podatek VAT (23%) 47.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza 253.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • wynik (PDF, 106 KiB)
Lp: 152
Data ogłoszenia
2016-06-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-28 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej, nr ewidencyjny działki 675/114 (pow. 0,4509 ha), 675/124 (0,0239 ha), łączna pow. 0,4748 ha, położonej w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 181.000,00 zł Podatek VAT (23%) 41.630,00 zł RAZEM cena wywoławcza 222.630,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • wynik (PDF, 106.1 KiB)
Lp: 153
Data ogłoszenia
2016-06-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-28 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 472 o pow. 0,0738 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 162.000,00 zł* w tym: Cena gruntu: 47.957,55 zł Cena budynku: 114.042,45 zł *Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeśli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • wynik (PDF, 111.7 KiB)
Lp: 154
Data ogłoszenia
2016-03-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-28 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 472 o pow. 0,0738 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 162.000,00 zł* w tym: Cena gruntu: 47.957,55 zł Cena budynku: 114.042,45 zł *Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeśli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 314.7 KiB)
 • wynik (PDF, 107.5 KiB)
Lp: 155
Data ogłoszenia
2016-03-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-28 09:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we współużytkowanie wieczyste w udziale 16/100 części działki nr 286/4 o pow. 0,0182 ha
Cena wywoławcza
Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 1 o pow. 49,43 m2, składający się z: dwóch (2) pokoi i kuchni oraz pomieszczenia pomocniczego WC, położonych na parterze (pierwszej kondygnacji) budynku przy ul. Waszkiewicza 14 w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 16/100 (15%) 661,28 zł Cena lokalu 115.591,48 zł Razem cena wywoławcza 116.252,76 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 760.7 KiB)
 • wynik (PDF, 126.5 KiB)
Lp: 156
Data ogłoszenia
2016-02-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-07 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. ewid. nr 675/116 o pow. 0,4819 ha, 675/126 o pow. 0,0156 ha, łącznie 0,4975 ha położonych w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 212.000,00 zł Podatek VAT (23%) 48.760,00 zł RAZEM cena wywoławcza 260.760,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • wynik (PDF, 115.8 KiB)
Lp: 157
Data ogłoszenia
2016-02-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-07 11:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. ewid. nr 675/115 o pow. 0,5186 ha, 675/125 o pow. 0,0229 ha, łącznie 0,5415 ha położonych w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 206.000,00 zł Podatek VAT (23%) 47.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza 253.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • wynik (PDF, 115.9 KiB)
Lp: 158
Data ogłoszenia
2016-02-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-07 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. ewid. nr 675/114 o pow. 0,4509 ha, 675/124 o pow. 0,0239 ha, łączna pow. 0,4748 ha położonych w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 181.000,00 zł Podatek VAT (23%) 41.630,00 zł RAZEM cena wywoławcza 222.630,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • wynik (PDF, 115.8 KiB)
Lp: 159
Data ogłoszenia
2016-02-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-07 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. ewid. nr 675/112 o pow. 0,0111 ha, 675/113 o pow. 0,3573 ha, 675/123 o pow. 0,0248 ha, łączna pow. 0,3932 ha położonych w Międzyrzeczu, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 167.000,00 zł Podatek VAT (23%) 38.410,00 zł RAZEM cena wywoławcza 205.410,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • wynik (PDF, 125.2 KiB)
Lp: 160
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 12:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 35/172 o pow. 0,0960 ha oraz dz. ewid. nr 35/201 o pow. 0,0055 ha, łączna powierzchnia 0,1015 ha, położonych w Międzyrzecz, przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 4, 5, 6 i 7, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pierwsze przetargi na sprzedaż wszystkich ww. nieruchomości, a oznaczonych nr ewid.: 88/2 (obręb 0014 Bobowicko), 675/98, 675/99, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 (obręb 0001 Międzyrzecz–1) — przeprowadzono w dniu 18 września 2015 r.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 132 KiB)
Lp: 161
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 35/171 o pow. 0,0960 ha oraz dz. ewid. nr 35/200 o pow. 0,0052 ha, łączna powierzchnia 0,1012 ha, położonych w Międzyrzecz, przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 4, 5, 6 i 7, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pierwsze przetargi na sprzedaż wszystkich ww. nieruchomości, a oznaczonych nr ewid.: 88/2 (obręb 0014 Bobowicko), 675/98, 675/99, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 (obręb 0001 Międzyrzecz–1) — przeprowadzono w dniu 18 września 2015 r.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 133.8 KiB)
Lp: 162
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 11:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 35/170 o pow. 0,0960 ha oraz dz. ewid. nr 35/199 o pow. 0,0049 ha, łączna powierzchnia 0,1009 ha, położonych w Międzyrzecz, przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 4, 5, 6 i 7, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pierwsze przetargi na sprzedaż wszystkich ww. nieruchomości, a oznaczonych nr ewid.: 88/2 (obręb 0014 Bobowicko), 675/98, 675/99, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 (obręb 0001 Międzyrzecz–1) — przeprowadzono w dniu 18 września 2015 r.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 131.7 KiB)
Lp: 163
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 35/169 o pow. 0,0960 ha oraz dz. ewid. nr 35/198 o pow. 0,0045 ha, łączna powierzchnia 0,1005 ha, położonych w Międzyrzecz, przy ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 70.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 70.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 4, 5, 6 i 7, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Pierwsze przetargi na sprzedaż wszystkich ww. nieruchomości, a oznaczonych nr ewid.: 88/2 (obręb 0014 Bobowicko), 675/98, 675/99, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 (obręb 0001 Międzyrzecz–1) — przeprowadzono w dniu 18 września 2015 r.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 133.4 KiB)
Lp: 164
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 10:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 675/99 o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 88.000,00 zł Podatek VAT (23%) 20.240,00 zł RAZEM cena wywoławcza 108.240,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 133.1 KiB)
Lp: 165
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 675/98 o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 88.000,00 zł Podatek VAT (23%) 20.240,00 zł RAZEM cena wywoławcza 108.240,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 134.5 KiB)
Lp: 166
Data ogłoszenia
2015-11-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-12-30 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 88/2 o pow. 0,0611 ha, położonej w Bobowicko, obręb 0014 Bobowicko
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 25.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 25.000,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości wymienionych w poz.: 1, 4, 5, 6 i 7, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, 35/169, 35/198, 35/170, 35/199, 35/171, 35/200, 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 422.8 KiB)
 • wynik (PDF, 127.4 KiB)
Lp: 167
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 13:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/172 i 35/201 o pow. 0,0960 ha i 0,0055 ha, razem 0,1015 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 70.900,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 70.900,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczone jako działki o nr ewid.: 35/172 i 35/201 położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 115.8 KiB)
Lp: 168
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 13:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/171 i 35/200 o pow. 0,0960 ha i 0,0052 ha, razem 0,1012 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 70.700,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 70.700,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczone jako działki o nr ewid.: 35/171, 35/200, położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 117.2 KiB)
Lp: 169
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 12:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/170 i 35/199 o pow. 0,0960 ha i 0,0049 ha, razem 0,1009 ha, położonych w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 70.500,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 70.500,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczone jako działki o nr ewid.: 35/170, 35/199, położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 117.3 KiB)
Lp: 170
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych działek ewid. nr 35/169 i 35/198 o pow. 0,0960 ha i 0,0045 ha, razem 0,1005 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 70.200,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 70.200,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczone jako działki o nr ewid.: 35/169, 35/198, położonych w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 118.4 KiB)
Lp: 171
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 11:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 675/99 o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzeczu, Międzyrzecz, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 88.500,00 zł Podatek VAT (23%) 20.355,00 zł RAZEM 108.855,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 114 KiB)
Lp: 172
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 675/98 o pow. 0,1276 ha, położonej w Międzyrzeczu, Międzyrzecz, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 88.500,00 zł Podatek VAT (23%) 20.355,00 zł RAZEM 108.855,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 112.3 KiB)
Lp: 173
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 405/9 o pow. 0,1967 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Pamiątkowa, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 56.400,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 56.400,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr ewid.: 405/9, położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 109.2 KiB)
Lp: 174
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 405/8 o pow. 0,1624 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Pamiątkowa, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 53.200,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 53.200,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr ewid.: 405/8, położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 111.1 KiB)
Lp: 175
Data ogłoszenia
2015-08-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-09-18 08:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 88/2, o pow. 0,0611 ha, położonej w Bobowicku, obręb 0014 Bobowicko
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 35.000,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 35.000,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomość oznaczona jako działki o nr ewid.: 88/2 położonej w obrębie 0014 Bobowicko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 578.3 KiB)
 • wynik (PDF, 107.7 KiB)
Lp: 176
Data ogłoszenia
2015-05-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-07-10 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 83/7 o pow. 0,0105 ha, położonej w Bukowcu, obręb 0015 Bukowiec
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 3.100,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM 3.100,00 zł Dla ww. nieruchomości, oznaczonej jako działki nr ewid.: 83/7 położonej w obrębie 0015 Bukowiec, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 210.5 KiB)
 • wynik (PDF, 108 KiB)
Lp: 177
Data ogłoszenia
2014-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2014-12-18 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 689 o pow. 0,5636 ha, położonej w Międzyrzeczu, obr. 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 229.100,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM cena wywoławcza 229.100,00 zł Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr ewid.: 689 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 218 KiB)
 • wynik (PDF, 111.1 KiB)
Lp: 178
Data ogłoszenia
2014-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2014-12-18 11:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 688 o pow. 0,5313 ha, położonej w Międzyrzeczu, obr. 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 222.700,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM cena wywoławcza 222.700,00 zł Dla objętej niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonej jako działki o nr ewid.: 688 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 218 KiB)
 • wynik (PDF, 111.1 KiB)
Lp: 179
Data ogłoszenia
2014-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2014-12-18 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 687 o pow. 0,3945 ha, położonej w Międzyrzeczu, obr. 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 175.300,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł RAZEM cena wywoławcza 175.300,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 687 położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 218 KiB)
 • wynik (PDF, 110.8 KiB)
Lp: 180
Data ogłoszenia
2014-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2014-12-18 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działek nr 363/30 (pow. 0,0542 ha) i 363/32 (pow. 0,0036 ha), pow. łącznie 0,0578 ha, Międzyrzecz, obr.000 2 Międzyrzecz –2
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 55.400,00 zł Podatek VAT (23%) 12.742,00 zł Razem 68.142,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 224 KiB)
 • wynik (PDF, 111.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji