ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 90Drukuj informację Przetarg numer: 90

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 90

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 405/8 o pow. 0,1624 ha, położona w Międzyrzeczu, ul. Pamiątkowa, obręb 0001 Międzyrzecz – 1

Ogłoszono dnia: 2015-05-29 10:00:00 przez Zofia Paszko

Data przetargu

2015-07-17 00:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202).

Księga wieczysta

GW1M/00030305/7

Cena wywoławcza

Cena gruntu netto 53.200,00 zł
Podatek VAT (23%) 0,00 zł*
RAZEM cena wywoławcza 53.200,00 zł

*Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 405/8 i 405/9 położonych przy ul. Pamiątkowej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium

5.400,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na konto Urzędu nr 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 w Banku BGŻ S.A. Oddział Międzyrzecz do dnia 10 lipca 2015 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Działki oznaczone nr ewid. 405/8 i 405/9 – nieruchomości gruntowe niezabudowane, mają kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomości nieogrodzone, porośnięte trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Działki leżą na terenie podmokłym. Działki posiadają dostęp do drogi utwardzonej. Nieruchomości zlokalizowane są w Międzyrzeczu przy ul. Pamiątkowej, w południowo–wschodniej części miasta, w strefie peryferyjnej. W pobliżu działek nr 405/8 i 405/9 przebiega rów melioracyjny. Obszar ten cechuje niski stopień zurbanizowania. Najbliższe sąsiedztwo i otoczenie stanowią: zabudowa mieszkaniowa, grunty niezabudowane, zakład przemysłowy. Działki znajdują się w strefie przemysłowej, na której panuje hałas i jest prowadzona produkcja uciążliwa. Instytucje administracji i finansowe, ośrodki zdrowia, dworce komunikacji autobusowej i kolejowej w dalszej odległości. Dostęp do centrum i dróg wylotowych z miasta – średni. Przeznaczenie w mpzp: Dla działek oznaczonych nr ewid.: 405/8 i 405/9, położonych przy ul. Pamiątkowej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., działki nr 405/8 i 405/9 znajdują się w strefie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, tel. 95 742 6961 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Paszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Paszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-18 23:12:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-18 23:38:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-16 14:03:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony