ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-01-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-15 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 124C w Bukowcu w obrębie 0015 Bukowiec wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/74 o pow. 0,2285 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 136.000,00 zł w tym: cena gruntu w udziale 590/10000: 4.640,20 zł Cena lokalu: 131.359,80 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 257 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.8 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-01-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-15 11:45:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 67 w Wyszanowie, obręb 0019 Wyszanowo wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 14/100 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 307/9 o pow. 0,1549 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 155.000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 262.4 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 25.1 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-01-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-15 12:30:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu usługowego nr 1u, położonego w budynku nr 28a w miejscowości Kursko, obręb 0008 Kursko wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 2548/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 449/3 o pow. 0,0962 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 90.000,00 zł w tym: Cena gruntu w udziale 2548/10000: 27.877,63 zł Cena lokalu: 62.122,37 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 251.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.9 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-28 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/34, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz, o powierzchni 0,1386 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 325.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 264.227,64 zł podatek VAT 23%: 60.772,36 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.3 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-28 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/35, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz, o powierzchni 0,1256 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 282.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 229.268,29 zł podatek VAT (23%): 52.731,71 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.5 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-28 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/36, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz, o powierzchni 0,1295 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 291.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 236.585,37 zł podatek VAT (23%): 54.414,63 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.6 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-01 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/48, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. Alfa Kowalskiego, o powierzchni 0,1389 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 291.690,00 zł w tym: cena gruntu netto: 237.146,34 zł podatek VAT (23%): 54.543,66 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.2 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-01 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/66, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. ul. Alfa Kowalskiego, o powierzchni 0,1362 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 328.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 266.666,67 zł podatek VAT (23%): 61.333,33 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.2 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-01 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/67, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. ul. Alfa Kowalskie, o powierzchni 0,1156 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 271.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 220.325,20 zł podatek VAT (23%): 50.674,80 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.1 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-02 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/68, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. Alfa Kowalskiego, o powierzchni 0,1197 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 293.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 238.211,38 zł podatek VAT (23%): 54.788,62 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.1 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-02 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/69, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. Alfa Kowalskiego, o powierzchni 0,1230 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 296.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 240.650,41 zł podatek VAT (23%): 55.349,59 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.1 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2023-01-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-02 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/70, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej w m. Międzyrzecz przy ul. Alfa Kowalskiego, o powierzchni 0,1263 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 304.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 247.154,47 zł podatek VAT (23%): 56.845,53 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 808.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 784.1 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2023-01-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-03-23 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz, położone w m. Międzyrzecz przy ul. Długiej.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 1.083.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 880.487,80 zł podatek VAT (23%): 202.512,20 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 226.6 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 67.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 752 KiB)