ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-12-09 09:18:00
Data i godzina przetargu
2022-01-26 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/131 i 675/133 o łącznej powierzchni 0,4066 ha, obręb 0001 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 450.000,00 zł. w tym: cena gruntu netto: 365.853,66 zł. podatek VAT - 23%: 84.146,34 zł.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 694.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 66 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 877.5 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-11-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-12-22 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 427/82 położonej w obrębie geodezyjnym 0004 Święty Wojciech o pow. 0,3415 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 300.000,00 zł.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 836.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 664.4 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 224.6 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-11-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-12-22 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 252/13 oraz 252/14 położonej w m. Święty Wojciech o łącznej pow. 0,0313 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 15.000,00 zł.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 438.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 322.1 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 66 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 228.2 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-10-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-11-23 10:45:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 5 przy ul. Chłodnej w Międzyrzeczu w obrębie 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 13/100 części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 404/7, 404/28, 404/30 o pow. 0,0209 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 160.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.3 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 693.6 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 233.8 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-10-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-11-23 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 47a przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.508/3 o pow. 0,0109 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 25.184,50 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 721.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 252 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-10-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-11-09 10:45:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 30 przy ul. Winnica, obręb 0002 Międzyrzecz, posadowionego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 257/1 o pow. 0,0594 ha wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku w wysokości 146/1000.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 140.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 22.1 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 238.5 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-10-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-11-09 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 124A w Bukowcu w obrębie 0015 Bukowiec wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 507/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/74 o pow. 0,02285 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 22.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 230.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-09-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-10-29 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 686/10 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz o pow. 0,0584 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 52.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 22.4 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 563.4 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 685.9 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-08-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 28a w Kursku w obrębie 0008 Kursko wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 1554/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 449/3 o pow. 0,0962 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 76.000,00 zł.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 29.3 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 702.8 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 219.9 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOCX, 16.3 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-07-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-08 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie m. Międzyrzecz przy ul. Konstytucji 3 Maja oznaczonej ewidencyjnie nr 330/4, obręb 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0147 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 13.000,00 zł.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 62.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 320.6 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 509.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2021-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-07-07 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/121, obręb 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,3652 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 350.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 71 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 322.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 41 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2021-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-07-07 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/120, obręb 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,3845 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 370.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 71 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 321 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 41 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2021-05-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-06-15 10:00:00
Dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 28a w Kursku w obrębie 0008 Kursko wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 3331/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 449/3 o pow. 0,0962 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 76.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 28.7 KiB)
 • Informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 486.1 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2021-03-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-27 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 42.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.6 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 41 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2021-03-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-27 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 66.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 40.5 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2021-03-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-27 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 75.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.2 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 41 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2021-03-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-13 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr ewid. 386/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz o pow. 0,0687 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 38.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 21.9 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 191.8 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 41.5 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2021-03-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-07 12:15:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/96, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,1387 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 178.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 80.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 178.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2021-03-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-07 11:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/95, obręb 0001 Międzyrzecz, położonej przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,1365 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 176.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 80.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 178.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2021-03-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-07 10:45:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/75, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Sybiraka o pow. 0,1141 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 147.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 80.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 178.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
Lp: 21
Data ogłoszenia
2021-03-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-04-07 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 675/87, obręb 0001 Międzyrzecz położonej przy ul. Sybiraka, o pow. 0,1268 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 163.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 80.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 178.3 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 22
Data ogłoszenia
2021-01-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-04 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 16/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 83.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.2 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 23
Data ogłoszenia
2021-01-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-04 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 23/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 94.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.1 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 24
Data ogłoszenia
2021-01-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-04 00:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 5, obręb 0002 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 12/100 części działki oznaczonej ewid. nr 392/1 o pow. 0,0164 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 53.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.4 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 120.7 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 25
Data ogłoszenia
2021-01-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-03 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 363/17 o pow. 0,0094 ha, położonej przy ul. Ogrodowej 3.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 65.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 264.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 26
Data ogłoszenia
2020-11-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-09 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomość gminna, w której skład wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr 675/116 o pow. 0,4819 ha oraz 675/126 o pow. 0,0156 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 640.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 59 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 27
Data ogłoszenia
2020-12-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-02 12:00:00
Dotyczy
Sprzedaży lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Lipowej 1, obręb 0002 Międzyrzecz, posadowionego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 370/17 o pow. 0,0096 ha wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku w wysokości 21/100.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 60.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 21.9 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 28
Data ogłoszenia
2020-12-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-02 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/39 o pow. 0,0996 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu, obręb 0002 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 126.500,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 59.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 36.5 KiB)
Lp: 29
Data ogłoszenia
2020-12-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-02-02 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/25, obręb 0002 Międzyrzecz, o pow. 0,1500 ha, ul. Jacka Malczewskiego.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 180.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 60 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)
Lp: 30
Data ogłoszenia
2020-11-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-01-28 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz wynoszących 1590/3000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 138, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu o pow. 0,1649 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 862.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 67 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 16.5 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji