ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-07-13 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-08-23 11:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/55, obręb 0002 Międzyrzecz, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida o powierzchni 0,0619 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 130.000,00 zł.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 233.1 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 799.2 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 54 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-12-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-01-27 11:30:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 459/24 o powierzchni 0,0758 ha, położonej przy ul. Kwiatowej, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 85.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 69.105,69 zł podatek VAT - 23%: 15.894,31 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 941.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 24.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 959.1 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (DOC, 34 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-12-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-01-27 10:45:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 459/23 o powierzchni 0,0968 ha, położonej przy ul. Kwiatowej, obręb 0001 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 110.000,00 zł w tym: cena gruntu netto: 89.430,89 zł podatek VAT - 23%: 20.569,11 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 941.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 84.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 959.2 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (DOC, 34 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-12-09 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-01-27 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 459/17 o powierzchni 0,0834 ha, położonej przy ul. Kwiatowej, obręb geodezyjny 0001 Międzyrzecz.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 92.000,00 zł. w tym: cena gruntu netto: 74.796,75 zł podatek VAT - 23%: 17.203,25 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (PDF, 941.2 KiB)
 • ogłoszenie o przetargu (DOC, 84.5 KiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 948 KiB)
 • informacja o odwołaniu przetargu (DOC, 34 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-11-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-12-18 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 363/17 położonej w obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Ogrodowej 3 o pow. 0,0094 ha.
Cena wywoławcza
cena wywoławcza: 65.000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu (DOCX, 23.5 KiB)
 • zgłoszenie udziału w przetargu (DOCX, 19.4 KiB)
 • informacja o wyniku przetargu (DOC, 37.5 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-10-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-11-22 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 398/1 położonej obrębie 0002 Międzyrzecz przy ul. Chłodnej 23 o pow. 0,0190 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, typu kamienicznego
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 175.000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • informacja o wyniku przetargu (PDF, 240.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 296.8 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2019-05-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-06-19 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 0019 Wyszanowo, oznaczonej nr ewid. 79 o pow. 0,1960 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza……………………………………………. 35.000,00 zł Dla przedmiotowej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważności, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 673.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 184.2 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 14:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/99 o pow. 0,1276 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 13:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/98 o pow. 0,1276 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 13:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/97 o pow. 0,1312 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 95.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.850,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 116.850,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 12:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/90 o pow. 0,1269 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 96.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 118.080,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 12:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/89 o pow. 0,1269 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 96.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 118.080,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 11:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/88 o pow. 0,1305 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 99.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.770,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 121.770,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/77 o pow. 0,1228 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 93.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.390,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 114.390,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2018-02-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-03-21 10:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/76 o pow. 0,1217 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 327.2 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2017-10-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2017-12-01 09:00:00
Dotyczy
lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w klatce schodowej A budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 227/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha
Cena wywoławcza
Pierwsza opłata za współużytkowanie Wieczyste gruntu w udziale 227/10.000 291,75 zł Cena lokalu 79.055,00 zł Razem cena wywoławcza 79.346,75 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 840.3 KiB)
 • odwołanie (PDF, 206.4 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2015-05-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2015-07-17 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka ewid. nr 405/9 o pow. 0,1967 ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Pamiątkowa, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 56.400,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 56.400,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 405/8 i 405/9 położonych przy ul. Pamiątkowej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 345.9 KiB)
 • ogłoszenie o odwołaniu przetargu (PDF, 78.4 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2015-05-29 10:00:00
Data i godzina przetargu
2015-07-17 00:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 405/8 o pow. 0,1624 ha, położona w Międzyrzeczu, ul. Pamiątkowa, obręb 0001 Międzyrzecz – 1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto 53.200,00 zł Podatek VAT (23%) 0,00 zł* RAZEM cena wywoławcza 53.200,00 zł *Dla objętych niniejszym Ogłoszeniem nieruchomości, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 405/8 i 405/9 położonych przy ul. Pamiątkowej w obrębie 0001 Międzyrzecz – 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków ich zabudowy, a zatem przedmiotowe nieruchomości nie są terenami budowlanymi w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 345.9 KiB)
 • ogłoszenie o odwołaniu przetargu (PDF, 78.4 KiB)