ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:41:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 zapisany w formie edytowalnego pliku pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021 - 2030, które zostaną przeprowadzone w terminie od 10 czerwca do 15 lipca 2022 r. Marcin Rzepa
22:37:05 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
22:35:33 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
14:46:58 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.08.2022 r. decyzji nr 10/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – Międzyrzecz”, na działkach nr ewid. 427/4, 427/96, 427/32, 436/6, 436/1, 427/28, 427/27, 427/25, 288/29, 288/25, 288/24, 288/23, 288/16, 288/14, 288/19, 288/20, 288/21, 289/5, 289/10, 289/11, 289/8, 421 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, na działkach nr ewid. 24/12, 24/3, 24/2, 24/13, 25, 26/5, 26/6, 26/13, 26/4, 26/12, 26/11, 26/10, 24/15, 24/5, 24/6, 24/8, 23, 22/1, 35, 34, 24/7, 33, 32/2, 32/1, 29/1, 55, 56, 26/3, 57, 58/3, 63, 53, 52/4, 52/5, 54/13, 54/14, 54/10, 54/12, 54/3, 50/13, 76/12, 76/10, 76/11, 49/3, 68, 817/1, 69, 70, 48/12, 48/11, 65/7, 45, 67/1, 67/4, 66/4, 65/5, 65/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Międzyrzecz oraz na działkach nr ewid. 262, 261/6, 261/42, 261/43, 261/3 i 261/44 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki
14:37:20 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz decyzja nr 10/2022 z dnia 16.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – Międzyrzecz”, na działkach nr ewid. 427/4, 427/96, 427/32, 436/6, 436/1, 427/28, 427/27, 427/25, 288/29, 288/25, 288/24, 288/23, 288/16, 288/14, 288/19, 288/20, 288/21, 289/5, 289/10, 289/11, 289/8, 421 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, na działkach nr ewid. 24/12, 24/3, 24/2, 24/13, 25, 26/5, 26/6, 26/13, 26/4, 26/12, 26/11, 26/10, 24/15, 24/5, 24/6, 24/8, 23, 22/1, 35, 34, 24/7, 33, 32/2, 32/1, 29/1, 55, 56, 26/3, 57, 58/3, 63, 53, 52/4, 52/5, 54/13, 54/14, 54/10, 54/12, 54/3, 50/13, 76/12, 76/10, 76/11, 49/3, 68, 817/1, 69, 70, 48/12, 48/11, 65/7, 45, 67/1, 67/4, 66/4, 65/5, 65/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Międzyrzecz oraz na działkach nr ewid. 262, 261/6, 261/42, 261/43, 261/3 i 261/44 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:05 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 90 mm na dz. nr ewid. 233/6 i 239 położonych w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz. Paweł Jurasik
00:18:50 Upublicznienie elementu informacja Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji poprzez publiczne obwieszczenie PO.ZUZ.1.4210.446.2021.ED/KH Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:33:03 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
23:19:06 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
23:06:56 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony