ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:25:46 Edycja elementu informacja Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Marcin Rzepa
17:25:02 Edycja elementu informacja Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu Marcin Rzepa
16:26:56 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 2 Marcin Rzepa
11:35:06 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej MIR3012 sieci Play na działce nr ewid. 42/1 obręb Bobowicko, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Zmiany z dnia: 2021-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:22:40 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
19:11:30 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 3 Marcin Rzepa
12:59:31 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik brak rozstrzygnięcia konkursu zapisany w formie edytowalnego pliku pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: 10 Marcin Rzepa
12:59:17 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 10 Marcin Rzepa
08:50:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-2/2021 Marcin Rzepa
08:50:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-1/2021 Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony