ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:55 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” na działce nr ewid. 427/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I) Marcin Mokrzycki
12:06:38 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” na działce nr ewid. 427/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I) Marcin Mokrzycki
11:10:27 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
09:43:31 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
08:52:53 Upublicznienie elementu informacja Projekt częściowej zmiany Studium Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:12 Edycja elementu informacja INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU Marcin Rzepa
07:59:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego AB.6740.1.2.2023.DP Marcin Rzepa
07:57:23 Edycja elementu informacja Dane ogólne Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu w dniu 29.11.2023 r. na rzecz inwestora decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części lokalu handlowego na punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w związku z realizowaniem programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na dz. nr ewid. 261/69 w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz. Paweł Jurasik

Zmiany z dnia: 2023-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:33 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - załącznik decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Nazwa elementu do którego przynależy: decyzja nr 10/2023 z dnia 28.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony