ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:34:17 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-148/2022 Marcin Rzepa
21:34:14 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Z-125/2022 Marcin Rzepa
10:16:40 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Kalsko, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki
09:38:34 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Kalsko, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:01:00 Edycja elementu informacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) Marcin Rzepa
00:01:35 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Joanna Łukasiewicz (ostatni dzień publikacji: 2028-10-24) Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2022-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:52:35 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Marcin Rzepa
23:32:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-147/2022 Marcin Rzepa
14:45:31 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o rozszerzeniu toczącego się postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o dz. nr ewid. 409/2 w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz 2, gmina Międzyrzecz dla zamierzenia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego na dz. nr ewid. 413, 412/2 i 409/2 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2, gmina Międzyrzecz. Paweł Jurasik
12:42:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 17, 84/2, 85/2 i 85/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony