ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:27:48 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu Tomasz Dembowy

Zmiany z dnia: 2020-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:56 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi łącznikowej na działkach o nr ewid. 18/3, 18/4 od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 1213 F, do działki o nr ewid. 283/20 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Zmiany z dnia: 2020-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:38:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt nr 12 - Nazwa elementu do którego przynależy: PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU w dniu 27.10.2020 r. Marcin Rzepa
10:25:54 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-102/2020 Marcin Rzepa
10:18:32 Upublicznienie elementu informacja Kwartał III 2020 Marcin Rzepa
00:55:36 Upublicznienie elementu informacja PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU w dniu 27.10.2020 r. Marcin Rzepa
00:36:59 Upublicznienie elementu informacja Informacja o XXVI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2020-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:54:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu z próbek wody pobranej w dniu 05 października 2020 roku, zapisane w formie zeskanowanego dokumentu - Nazwa elementu do którego przynależy: Badania przeprowadzone w 2020 roku Marcin Rzepa
18:53:32 Edycja elementu informacja Badania przeprowadzone w 2020 roku Marcin Rzepa
18:41:08 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-101/2020 Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony