ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:40:28 Edycja elementu informacja Wybory ławników 2023 Marcin Rzepa
23:38:03 Edycja elementu informacja INFORMACJE 2023 Marcin Rzepa
23:35:31 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-48/2023 Marcin Rzepa
12:24:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
12:24:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty zobowiązań dłużnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
12:24:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
12:24:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
12:24:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje dotyczące budżetu Gminy Międzyrzecz - rok 2022 Marcin Rzepa
11:55:56 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na dz. nr ewid. 48/16 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz 2, gmina Międzyrzecz. Paweł Jurasik
10:56:20 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Katarzyna Ewa Budych (ostatni dzień publikacji: 2029-04-26) Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony