ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:56:20 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Remigiusz Roch Lorenz (ostatni dzień publikacji: 2029-04-27) Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:55:08 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie , o wydaniu przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 26.05.2023 r. inwestorowi - Gminie Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 68-300 Międzyrzecz, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji pod nazwą: „Budowa skrzyżowania DW 137 z drogą gminną w Międzyrzeczu” w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu”, na działce o numerze ewidencyjnym 78 obręb ewidencyjny 0001 Międzyrzecz, jednostka ewidencyjna 080302_4 Międzyrzecz (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 137) Marcin Rzepa
11:41:24 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 8 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o przygotowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej MIR3012 sieci Play na dz, nr ewid. 42/1 obr. Bobowicko, gm. Międzyrzecz. Paweł Jurasik

Zmiany z dnia: 2023-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:51:53 Edycja elementu informacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) Marcin Rzepa
11:18:19 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
11:06:49 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
10:57:27 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
10:55:58 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa
10:41:10 Edycja elementu informacja Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony