ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:12:32 Upublicznienie elementu informacja Wybory ławników 2023 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:12 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I) Marcin Mokrzycki
10:39:56 Upublicznienie elementu informacja Gmina Międzyrzecz Marcin Rzepa
10:39:56 Upublicznienie elementu informacja Urząd Miejski w Międzyrzeczu Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:54:13 Upublicznienie elementu sprawa Opłata retencyjna Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:59:39 Edycja elementu informacja INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU Marcin Rzepa
08:35:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2022.LBaj dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 (ul. Zachodnia) w zakresie rozbudowy skrzyżowania z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich i ul. Krasińskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z budową zjazdu na działkę nr 809/3 w m. Międzyrzecz (powstała po podziale 809/1)” Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:54:06 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 5 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:46:23 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki
11:05:36 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz Marcin Mokrzycki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony