ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:56:40 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.1.4210.81.2023.SP w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Międzyrzeckiego z dnia 31.12.2015 r., znak: OS.6341.3.28.2015.JA na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu do rzeki Obry w km 49+625 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu do wód płynących rzeki Obry w km 49 + 625 istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 139 obręb Marcin Rzepa
23:44:43 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Anna Maria Sawka (ostatni dzień publikacji: 2029-05-26) Marcin Rzepa
23:38:50 Edycja elementu informacja INFORMACJE 2023 Marcin Rzepa
23:35:42 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Z-50/2023 Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:30:56 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Marcin Rzepa
23:30:28 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Marcin Rzepa
23:21:11 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2022 rok Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:58:44 Edycja elementu informacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) Marcin Rzepa
23:57:34 Edycja elementu informacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) Marcin Rzepa
23:49:04 Upublicznienie elementu informacja Oferta Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji