ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-06-10
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 10.06.2024 r. zmieniająca decyzję nr 12/2019 z dnia 29.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz I” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Gorzyca, gmina Międzyrzecz
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-05-29
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2024 z dnia 29.05.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec II o mocy maksymalnej do 9 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 687/2 i 529/2 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-05-10
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Nietoperek” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 256/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 4
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2024-05-08
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec III o mocy maksymalnej do 16 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 536/7 i 533/4 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-23
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 5/2024 z dnia 23.04.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 3 podziemnych zbiorników gazu o pojemności 19,7 m3 każdy” na działce nr ewid. 199 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Winnica
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-04-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wytwarzanie, przetwarzanie i poddanie odzyskowi odpadów powstających wskutek prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na produkcji prefabrykatów betonowych” na terenie działki nr ewid. 427/2 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 7 (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-15
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2024 z dnia 15.04.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 37 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 392/5, 409/4, 681/6 i 682/3 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-04-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Międzyrzecz) o mocy do 100 MW łącznie wraz z systemem magazynowania energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 6/1, 4 i 5 położonych w obręb ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-27
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2024 z dnia 27.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr ewid. 138 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-20
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 45 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr ewid. 83 i 295 położonych w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-13
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec III o mocy maksymalnej do 16 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 536/7 i 533/4 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-01
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2024 z dnia 01.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” na działce nr ewid. 427/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 1/2024 z dnia 22.02.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie działki nr ewid. 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Wysoka, gmina Międzyrzecz
Lp: 14
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2024-01-29
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 20 zorganizowanych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz obiektu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek nr ewid. 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, 130/20, 130/21, 130/22, 130/23, 130/24, 130/25, 130/26 i 130/27 położonych w m. Zamostowo, obręb ewidencyjny Kursko-8, gmina Międzyrzecz
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2024-01-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Nietoperek” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 256/3 położonej w obręb ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 45 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr ewid. 83 i 295 położonych w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-12-14
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 12/2023 z dnia 14.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 62/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, przy ul. Przemysłowej 1A w Międzyrzeczu
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa od trzydziestu do sześćdziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie działki nr ewid. 41/18 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-12-06
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 11/2023 z dnia 06.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa 77 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną, położonych w m. Wojciechówek na działkach nr ewid. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15 i 11/16 w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec II o mocy maksymalnej do 9 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 687/2 i 529/2 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec III o mocy maksymalnej do 16 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 536/7 i 533/4 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec IV o mocy maksymalnej do 72 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 537/2, 538 i 574/2 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-12-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec V o mocy maksymalnej do 103 MW (w tym także etapowo) z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewid. 541/2, 543/2, 576, 679/5 i 680 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-28
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 10/2023 z dnia 28.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-17
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 9/2023 z dnia 17.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 264/11 położonej w obręb ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 12/2019 z dnia 29.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz I” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Gorzyca, gmina Międzyrzecz
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 14.11.2023 r. zmieniająca decyzję nr 6/2023 z dnia 05.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 392/5, 409/4, 681/6 i 682/3 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr ewid. 138 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia w procesie R12 poprzez przetwarzanie odpadów w instalacji, przy pomocy instalacji do kruszenia gruzu oraz z przesiewacza bębnowego” na działce nr ewid. 16 położonej w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz

Nawigacja między stronami listy informacji