ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 10/2021 z dnia 22.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-26
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 9/2021 z dnia 26.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 1 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 419 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 2 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych) z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 8/2021 z dnia 07.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 248/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz na działkach drogowych nr ewid. 190 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko i działce nr ewid. 241/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 142/138, położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na części działki nr ewid. 121/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 7-Kuligowo, gmina Międzyrzecz
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-27
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 7/2021 z dnia 27.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2021 z dnia 22.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-08
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 3/2018 z dnia 28.08.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Międzyrzecz o mocy do 10 MW, na terenie działki nr ewid. 261/46 obręb ewidencyjny 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-14
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr ewid. 40/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15 i 259/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-14
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 5/2021 z dnia 14.06.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Kalsko o mocy do 200 MW na działkach nr ewid. 152, 250/11, 252/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz 13/10, 15/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa zbiorników wodnych”, na działkach nr ewid. 308 i 191 położonych w obrębie ewidencyjnym 18-Szumiąca, gmina Międzyrzecz
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa rowu melioracyjnego Or-6”, na działkach nr ewid. 318/7, 320, 322, 324, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1 i 333/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-12
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2021 z dnia 12.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wojciechówek 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 409/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2021 z dnia 28.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189, 675/28, 679/29, 679/27, 675/31 i 675/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1” - Osiedle Nad Obrą
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr ewid. 40/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2021 z dnia 08.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ul. C.K. Norwida w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 799/2, 799/3, 799/4, 799/6, 799/7, 799/69, 799/67 i 617/86 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2”
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wojciechówek 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 409/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 248/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz na działkach drogowych o nr ewid. 190 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko i działce o nr ewid. 241/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-12
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 1/2021 z dnia 12.02.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 239/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-05
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 05.02.2021 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KALSKO NT I na działkach nr ewid. 259/1, 259/6, 261/2 i 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz

Nawigacja między stronami listy informacji