ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 8/B/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 8/B/2016

Szczegóły informacji

8/B/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 222 położonej w obrębie geodezyjnym Kalsko, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.2.2016.MM

Data wydania: 2016-02-26

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: R.Power Solar Zachód Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 11/B/2016, 2/A/2016

Uwagi: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 03.02.2016 r. znak: WOOŚ-II.4240.42.2016.KS oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak: NS-NZ-776-4-19/15 z dnia 30.12.2015 r., wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

« powrót do poprzedniej strony