ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 3/A/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 3/A/2016

Szczegóły informacji

3/A/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-bytową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego, miejscowości Międzyrzecz, na działce nr ewid. 41/2 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-2”

Data złożenia: 2016-03-31

Dane wnioskodawcy: Industrial Center 22 Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  • karta informacyjna przedsięwzięcia (3 szt.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyty CD)
  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania przedsięwziecia
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”
  • wypis rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją
  • wyrys z mapy ewidencyjnej, skala 1:2000
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzniem wniesienia opłaty skarbowej

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 19/B/2016, 12/B/2016

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 19/B/2016, 12/B/2016

« powrót do poprzedniej strony