ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 3/A/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 3/A/2021

Szczegóły informacji

3/A/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz

Data złożenia: 2021-02-24

Dane wnioskodawcy: PVE 51 Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  1. karta informacyjna przedsięwzięcia – wersja tekstowa wraz zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD) - po 4 szt.
  2. mapa ewidencyjna, skala 1:5000 (dla działki nr ewid. 252/6)
  3. mapa ewidencyjna, skala 1:5000 (dla działki nr ewid. 15/6)
  4. mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu
  5. uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objetych inwestycją
  6. potwierdzenie uiszczenia opłata skarbowej za wydanie decyzji

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 12/B/2021

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 8/B/2023, 6/B/2023, 3/B/2023, 16/A/2022, 15/A/2022, 14/B/2022, 2/B/2022, 15/B/2021, 12/B/2021, 11/B/2021, 10/B/2021, 13/A/2021, 11/A/2021, 4/A/2021, 10/A/2020, 9/B/2020, 8/B/2020, 7/A/2020, 4/A/2020

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony