ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 11/B/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 11/B/2016

Szczegóły informacji

11/B/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja nr 4/2016 z dnia 12.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 222 położonej w obrębie geodezyjnym Kalsko, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.2.2016.MM

Data wydania: 2016-04-12

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: R.Power Solar Zachód Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 8/B/2016, 2/A/2016

Uwagi: Decyzja określa możliwość realizacji przedsięwzięcia bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

« powrót do poprzedniej strony