ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 8/A/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 8/A/2021

Szczegóły informacji

8/A/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz

Data złożenia: 2021-04-30

Dane wnioskodawcy: Gospodarstwo Rolne Łukasz Grabarek

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  1. karta informacyjna przedsięwzięcia – wersja tekstowa wraz zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD) - po 4 szt.
  2. mapa ewidencyjna, skala 1:5000
  3. mapa z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu
  4. uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objetych zakresem inwestycji
  5. pełnomocnictwo
  6. potwierdzenie uiszczenia opłata skarbowej za wydanie decyzji (przelew z rachunku)
  7. potwierdzenie uiszczenia opłata skarbowej od pełnomocnictwa (przelew z rachunku)

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 8/B/2021

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 8/B/2021

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony