ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 7/B/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 7/B/2021

Szczegóły informacji

7/B/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr ewid. 40/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.6.2021.MM

Data wydania: 2021-07-14

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Karol Bicz

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 6/A/2021

Uwagi: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią znak: WZŚ.4220.277.2021.PT z dnia 23.04.2021 r., stanął na stanowisku, że dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., opinią znak: PO.ZZŚ.1.435.138m.2021.KW z dnia 27.04.2021 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.35.2021 z dnia 21.04.2021 r., nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony