ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 9/B/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 9/B/2021

Szczegóły informacji

9/B/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja nr 6/2021 z dnia 22.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.7.2021.MM

Data wydania: 2021-09-22

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 8/B/2022, 14/A/2021, 7/A/2021

Uwagi: Decyzja określa możliwość realizacji przedsięwzięcia bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony