ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 17/A/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 17/A/2021

Szczegóły informacji

17/A/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 2 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz

Data złożenia: 2021-10-11

Dane wnioskodawcy: OZE-SYSTEM Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  1. karta informacyjna przedsięwzięcia – wersja tekstowa wraz zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD) - po 4 szt.
  2. mapa ewidencyjna, skala 1:2000
  3. mapa z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu
  4. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objetej zakresem inwestycji
  5. pełnomocnictwo
  6. potwierdzenie uiszczenia opłata skarbowej za wydanie decyzji i od pełnomocnictwa (przelew z rachunku)

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 7/B/2022

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 7/B/2022, 6/B/2022, 18/A/2021

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony