ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 13/B/2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 13/B/2021

Szczegóły informacji

13/B/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja nr 10/2021 z dnia 22.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.12.2021.MM

Data wydania: 2021-11-22

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: MI & LI POWER GREEN DEVELOPMENT INSTALLATION Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 12/A/2021

Uwagi: Decyzja określa możliwość realizacji przedsięwzięcia bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony