ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:44 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego na działce nr ewid. 48/16 przy ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu” Marcin Mokrzycki
« powrót do poprzedniej strony