ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 77/6 i 82/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 10/2019 z dnia 10.10.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz III” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 133/3 (obecnie działka nr ewid. 133/10), położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 12/2021 z dnia 22.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 254/3, 254/4 (część), 255, 256/20, 258/23, 261/3, 2256/17, 8, 115, 118 i 260 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 11/2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa rowu melioracyjnego Or-6”, na działkach nr ewid. 318/7, 320, 322, 324, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1 i 333/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 10/2021 z dnia 22.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-26
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 9/2021 z dnia 26.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 1 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 419 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 2 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych) z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 8/2021 z dnia 07.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 248/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz na działkach drogowych nr ewid. 190 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko i działce nr ewid. 241/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 142/138, położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na części działki nr ewid. 121/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 7-Kuligowo, gmina Międzyrzecz
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-27
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 7/2021 z dnia 27.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2021 z dnia 22.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-08
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 3/2018 z dnia 28.08.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Międzyrzecz o mocy do 10 MW, na terenie działki nr ewid. 261/46 obręb ewidencyjny 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-14
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr ewid. 40/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15 i 259/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-14
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 5/2021 z dnia 14.06.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Kalsko o mocy do 200 MW na działkach nr ewid. 152, 250/11, 252/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz 13/10, 15/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa zbiorników wodnych”, na działkach nr ewid. 308 i 191 położonych w obrębie ewidencyjnym 18-Szumiąca, gmina Międzyrzecz
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa rowu melioracyjnego Or-6”, na działkach nr ewid. 318/7, 320, 322, 324, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1 i 333/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-12
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2021 z dnia 12.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wojciechówek 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 409/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2021 z dnia 28.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189, 675/28, 679/29, 679/27, 675/31 i 675/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1” - Osiedle Nad Obrą
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na działce nr ewid. 40/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2021 z dnia 08.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ul. C.K. Norwida w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 799/2, 799/3, 799/4, 799/6, 799/7, 799/69, 799/67 i 617/86 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2”

Nawigacja między stronami listy informacji