ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 1 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 419 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 7/2020 z dnia 13.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2x8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/1 i 259/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2022 z dnia 17.03.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych) z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-10
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 10.03.2022 r. zmieniająca decyzję nr 3/2018 z dnia 28.08.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Międzyrzecz o mocy do 10 MW (po zmianie do 16 MW), na terenie działki nr ewid. 261/46 obręb ewidencyjny 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – Międzyrzecz”, na działkach nr ewid. 427/96, 427/28, 427/27, 427/32, 427/25, 289/8, 288/20, 288/21, 289/11, 288/19, 289/10, 288/14, 289/5, 421 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech oraz na działkach nr ewid. 24/2, 24/3, 25, 26/5, 26/6, 24/12, 26/4, 26/11, 26/12, 26/10, 24/5, 24/6, 24/8, 23, 35, 33, 57, 26/3, 63, 50/13, 49/3, 48/12, 65/10, 45 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych – do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania poniżej 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia zlokalizowanej w m. Międzyrzecz przy ul. Budowlanych 5”, na działkach nr ewid. 37/4 i 38/19 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 37
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2022-03-04
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 195/25 położonej w m. Kęszyca Leśna obręb ewidencyjny Kęszyca-10, gmina Międzyrzecz
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-21
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2022 z dnia 21.02.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na halę produkcyjną – montaż maszyn formujących do prowadzenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych formowanych z poliuretanów, na działce nr ewid. 62/11 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 1/2022 z dnia 14.02.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15 i 259/16 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, na działce nr ewid. 149 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, na działkach nr ewid. 137/1 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, na działkach nr ewid. 141 i 143/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 77/6 i 82/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 10/2019 z dnia 10.10.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz III” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 133/3 (obecnie działka nr ewid. 133/10), położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 12/2021 z dnia 22.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 254/3, 254/4 (część), 255, 256/20, 258/23, 261/3, 2256/17, 8, 115, 118 i 260 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 11/2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa rowu melioracyjnego Or-6”, na działkach nr ewid. 318/7, 320, 322, 324, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1 i 333/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 10/2021 z dnia 22.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych w ramach PV Kuźnik o łącznej mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, na działce nr ewid. 237/13 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-26
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 9/2021 z dnia 26.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 1 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 419 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 2 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych) z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 8/2021 z dnia 07.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 248/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz na działkach drogowych nr ewid. 190 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko i działce nr ewid. 241/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 142/138, położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na części działki nr ewid. 121/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 7-Kuligowo, gmina Międzyrzecz
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-27
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 7/2021 z dnia 27.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2021 z dnia 22.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na działce nr ewid. 137 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-08
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia pn. „gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmującego melioracje” (nawadnianie upraw rolnych z wód rzeki Obry), na działkach nr ewid. 737, 738, 742/2, 757/2 i 761/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 3/2018 z dnia 28.08.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Międzyrzecz o mocy do 10 MW, na terenie działki nr ewid. 261/46 obręb ewidencyjny 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz

Nawigacja między stronami listy informacji