ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną – montaż kabiny lakierniczej oraz maszyn związanych z obróbką wyrobów formowanych z poliuretanów, na działce nr ewid. 62/11 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa 79 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną, położonych w m. Wojciechówek na działkach nr ewid. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15 i 11/16 w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KALSKO NT I na działkach nr ewid. 259/1, 259/6, 261/2 i 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2023 z dnia 03.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2023 z dnia 18.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 195/25 położonej w m. Kęszyca Leśna obręb ewidencyjny Kęszyca-10, gmina Międzyrzecz
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-03
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 104 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 10 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-12
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 271 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 17, 84/2, 85/2 i 85/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-14
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 14/2022 z dnia 14.11.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu maszyn formujących do prowadzenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych formowanych z poliuretanów w istniejącej hali przemysłowej (nr 6), zlokalizowanej na terenie zakładu J.R. Purtec Sp. z o.o., ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz”, na działce nr ewid. 62/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-31
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 31.10.2022 r. zmieniająca decyzję nr 7/2020 z dnia 13.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2x8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/1 i 259/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-21
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 13/2022 z dnia 21.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-28
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 12/2022 z dnia 28.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, na działkach nr ewid. 141 i 143/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-31
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 104 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-30
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 11/2022 z dnia 30.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii, na działkach nr ewid. 137/1 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-16
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 10/2022 z dnia 16.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – Międzyrzecz”, na działkach nr ewid. 427/4, 427/96, 427/32, 436/6, 436/1, 427/28, 427/27, 427/25, 288/29, 288/25, 288/24, 288/23, 288/16, 288/14, 288/19, 288/20, 288/21, 289/5, 289/10, 289/11, 289/8, 421 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, na działkach nr ewid. 24/12, 24/3, 24/2, 24/13, 25, 26/5, 26/6, 26/13, 26/4, 26/12, 26/11, 26/10, 24/15, 24/5, 24/6, 24/8, 23, 22/1, 35, 34, 24/7, 33, 32/2, 32/1, 29/1, 55, 56, 26/3, 57, 58/3, 63, 53, 52/4, 52/5, 54/13, 54/14, 54/10, 54/12, 54/3, 50/13, 76/12, 76/10, 76/11, 49/3, 68, 817/1, 69, 70, 48/12, 48/11, 65/7, 45, 67/1, 67/4, 66/4, 65/5, 65/10 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Międzyrzecz oraz na działkach nr ewid. 262, 261/6, 261/42, 261/43, 261/3 i 261/44 położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-22
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 9/2022 z dnia 22.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu JNI – 14150050 – w ciągu DP Nr 1242F, km 0+270 w m. Pieski”, gmina Międzyrzecz
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-19
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 8/2022 z dnia 19.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 77/6 i 82/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-12
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu maszyn formujących do prowadzenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych formowanych z poliuretanów w istniejącej hali przemysłowej (nr 6), zlokalizowanej na terenie zakładu J.R. Purtec Sp. z o.o., ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz”, na działce nr ewid. 62/11 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-15
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 7/2022 z dnia 15.06.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce nr ewid. 149 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu JNI – 14150050 – w ciągu DP Nr 1242F, km 0+270 w m. Pieski”, gmina Międzyrzecz
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-17
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 17.05.2022 r. zmieniająca decyzję nr 10/2019 z dnia 10.10.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Międzyrzecz III” o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 133/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-06
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2022 z dnia 06.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na części działki nr ewid. 121/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 7-Kuligowo, gmina Międzyrzecz
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 5/2022 z dnia 08.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 2 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej KAŁAWA 1 o mocy do 5 MW, na działce nr ewid. 419 położonej w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 7/2020 z dnia 13.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2x8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/1 i 259/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2022 z dnia 17.03.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja prefabrykowanych elementów żelbetowych) z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ewid. 427/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)

Nawigacja między stronami listy informacji