ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
decyzja z dnia 14.11.2023 r. zmieniająca decyzję nr 6/2023 z dnia 05.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 392/5, 409/4, 681/6 i 682/3 położonych w obręb ewidencyjnym 15-Bukowiec, gmina Międzyrzecz
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr ewid. 138 położonej w obrębie ewidencyjnym 11-Nietoperek, gmina Międzyrzecz
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia w procesie R12 poprzez przetwarzanie odpadów w instalacji, przy pomocy instalacji do kruszenia gruzu oraz z przesiewacza bębnowego” na działce nr ewid. 16 położonej w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-07
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 8/2023 z dnia 07.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na instalacji o zdolności przetwarzania poniżej 75 ton na dobę w m. Międzyrzecz na terenie działek nr ewid. 37/4 i 38/19 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz”
Lp: 36
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2023-10-31
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej „na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia w procesie R12 poprzez przetwarzanie odpadów w instalacji, przy pomocy instalacji do kruszenia gruzu oraz z przesiewacza bębnowego” na działce nr ewid. 16 położonej w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 3 podziemnych zbiorników gazu o poj. 19,7 m3 każdy” na działce nr ewid. 199 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Winnica
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-09-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” na działce nr ewid. 427/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-09-12
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji nr 6/2023 z dnia 05.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-30
Zakres przedmiotowy
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia pn.: „budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 20 zorganizowanych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz obiektu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek nr ewid. 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, 130/20, 130/21, 130/22, 130/23, 130/24, 130/25, 130/26 i 130/27 położonych w m. Zamostowo, obręb ewidencyjny Kursko-8, gmina Międzyrzecz
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-07-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie działki nr ewid. 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Wysoka, gmina Międzyrzecz
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-26
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 7/2023 z dnia 26.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 10 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-05
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 6/2023 z dnia 05.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 264/11 położonej w obręb ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 20 zorganizowanych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz obiektu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek nr ewid. 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, 130/20, 130/21, 130/22, 130/23, 130/24, 130/25, 130/26 i 130/27 położonych w m. Zamostowo, obręb ewidencyjny Kursko-8, gmina Międzyrzecz
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, na działce nr ewid. 62/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2, przy ul. Przemysłowej 1A w Międzyrzeczu
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-25
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 5/2023 z dnia 25.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 271 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-13
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 4/2023 z dnia 13.042023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 17, 84/2, 85/2 i 85/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Międzyrzecz 8, na działce nr ewid. 264/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną – montaż kabiny lakierniczej oraz maszyn związanych z obróbką wyrobów formowanych z poliuretanów, na działce nr ewid. 62/11 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa 79 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną, położonych w m. Wojciechówek na działkach nr ewid. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15 i 11/16 w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KALSKO NT I na działkach nr ewid. 259/1, 259/6, 261/2 i 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 3/2023 z dnia 03.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 2/2023 z dnia 18.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 195/25 położonej w m. Kęszyca Leśna obręb ewidencyjny Kęszyca-10, gmina Międzyrzecz
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-03
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 104 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 10 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-12
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 271 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 259/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 17, 84/2, 85/2 i 85/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Kwiecie, gmina Międzyrzecz

Nawigacja między stronami listy informacji