ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 15/B/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 15/B/2016

Szczegóły informacji

15/B/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na „budowie małej elektrowni wodnej w m. Gorzyca na rzece Obrze km 39+300, zlokalizowanej na działce nr ewid. 133/3 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz”

Znak sprawy: WPP.6220.11.2016.MM

Data wydania: 2016-09-02

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Błażej Filip Kempara

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 4/B/2017, 5/A/2016

« powrót do poprzedniej strony