ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 18/B/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 18/B/2016

Szczegóły informacji

18/B/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja nr 8/2016 z dnia 12.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie strzelnicy sportowo-myśliwskiej na terenie działki nr ewid. 90/10, położonej w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz

Znak sprawy: WPP.6220.13.2015.MM

Data wydania: 2016-09-12

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Andrzej Chyliński

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 10/B/2016

Uwagi: Decyzja została wydana po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz po uzyskaniu stosownych pozytywnych opinii i uzgodnień:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu – postanowienie nr NZ-3/2016 znak: NS.NZ.4201.42.2016 z dnia 08.07.2016 r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.67.2016.KS z dnia 14.07.2016 r.

« powrót do poprzedniej strony