ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1/A/2017Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1/A/2017

Szczegóły informacji

1/A/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego o nowy budynek produkcyjno-magazynowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 427/12, 427/15, 427/16, 427/19, 427/39, 427/42, 427/46, 427/49, 427/52, 427/56, 427/59, 427/60, 427/66, 427/71, 427/76, 427/78 i 427/79 położonych w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz

Data złożenia: 2017-01-19

Dane wnioskodawcy: Essel Propack Polska Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku: Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  1. karta informacyjna przedsięwzięcia – wersja tekstowa wraz zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płyta CD (po 3 szt.)
  2. wydruk mapy ewidencyjnej wraz z licencją,
  3. kopia mapy ewidencyjnej, skala 1:5000
  4. kopia mapy ewidencyjnej z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia,
  5. wykaz podmiotów ewidencyjnych
  6. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty skarbowej

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 2/B/2017, 1/B/2017

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 2/B/2017, 1/B/2017

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony