ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 4/A/2017Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 4/A/2017

Szczegóły informacji

4/A/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wraz z myjnią samochodową dla pojazdów ciężarowych”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 53, 55 i 56 położonych w Międzyrzeczu przy ul. Rokitniańskiej

Data złożenia: 2017-04-14

Dane wnioskodawcy: "VERSUS" Sp. z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  1. karta informacyjna przedsięwzięcia – wersja tekstowa wraz zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płyta CD (po 3 szt.)
  2. kopia mapy ewidencyjnej, skala 1:2000
  3. kopia mapy ewidencyjnej z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia,
  4. wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją oraz działek sąsiednich

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Międzyrzecza

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 7/B/2017, 5/B/2017

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 7/B/2017, 5/B/2017

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony