ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 3/B/2017Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 3/B/2017

Szczegóły informacji

3/B/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 48/61, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego

Znak sprawy: WPP.6220.5.2017.MM

Data wydania: 2017-05-10

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Andrzej Maćkowiak

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 6/B/2017, 2/A/2017

Uwagi: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 20.04.2017 r. znak: WZŚ.4240.127.2017.DB oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.10.2017 z dnia 19.04.2017 r., wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji

« powrót do poprzedniej strony