ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 5/B/2017Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 5/B/2017

Szczegóły informacji

5/B/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Marcin Mokrzycki

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „budowa parkingu wraz z myjnią samochodową dla pojazdów ciężarowych”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 53, 55 i 56 położonych w Międzyrzeczu przy ul. Rokitniańskiej

Data wydania: 2017-06-14

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Międzyrzecza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: "VERSUS" Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 7/B/2017, 4/A/2017

Uwagi: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 09.05.2017 r. znak: WZŚ.4240.164.2017.PT oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.15.2017 z dnia 08.05.2017 r., wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

« powrót do poprzedniej strony