ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-04-04
Termin składania dokumentów
2023-04-28 14:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Przestrzennego
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-03-29
Termin składania dokumentów
2023-04-11 14:00:00
Stanowisko
Sekretarz Gminy Międzyrzecz
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-01-03
Termin składania dokumentów
2023-01-16 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. gospodarki ściekowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania dokumentów
2022-12-27 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. gospodarki ściekami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-10-20
Termin składania dokumentów
2022-11-02 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. gospodarki ściekami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-10-20
Termin składania dokumentów
2022-11-02 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. gospodarki odpadami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania dokumentów
2022-10-26 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Przestrzennego
Lp: 8
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania dokumentów
2022-08-12 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. pożytku publicznego i funduszy społecznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 9
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania dokumentów
2022-08-08 15:00:00
Stanowisko
inspektor ds. obsługi Rady i jej komisji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Biuro Rady
Lp: 10
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania dokumentów
2022-08-02 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. kontroli, funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 11
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania dokumentów
2022-07-22 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. gospodarki odpadami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 12
Data ogłoszenia
2022-07-04
Termin składania dokumentów
2022-07-15 14:00:00
Stanowisko
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 13
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania dokumentów
2022-07-12 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku, zieleni, cmentarzy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 14
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania dokumentów
2022-06-15 14:00:00
Stanowisko
podinspektor/inspektor ds. księgowości budżetowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 15
Data ogłoszenia
2022-04-13
Termin składania dokumentów
2022-04-27 14:00:00
Stanowisko
podinspektor/inspektor ds. księgowości budżetowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 16
Data ogłoszenia
2022-01-10
Termin składania dokumentów
2022-01-21 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. ochrony środowiska i spraw mieszkaniowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 17
Data ogłoszenia
2021-11-24
Termin składania dokumentów
2021-12-06 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. promocji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 18
Data ogłoszenia
2021-10-26
Termin składania dokumentów
2021-11-10 00:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Przestrzennego
Lp: 19
Data ogłoszenia
2021-10-18
Termin składania dokumentów
2021-10-29 14:00:00
Stanowisko
inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 20
Data ogłoszenia
2021-09-08
Termin składania dokumentów
2021-09-20 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. użytkowania wieczystego i opłat adiacenckich
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Mieniem
Lp: 21
Data ogłoszenia
2021-06-01
Termin składania dokumentów
2021-06-14 16:00:00
Stanowisko
inspektor ds. księgowości podatkowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 22
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania dokumentów
2021-05-25 14:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Realizacji Inwestycji
Lp: 23
Data ogłoszenia
2021-01-15
Termin składania dokumentów
2021-02-12 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Lp: 24
Data ogłoszenia
2021-01-05
Termin składania dokumentów
2021-01-18 14:00:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Międzyrzeczu