ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. utrzymania czystości i porządku, zieleni i cmentarzy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2019-11-25

Ogłoszono dnia: 2019-11-25 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-09 14:00:00

Nr ogłoszenia: 13

Id ogłoszenia: WOA.210.13.2019

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  - wykształcenie wyższe i co najmniej - 3 letni staż pracy
  - wykształcenie średnie i co najmniej - 5 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - ustawy o ochronie przyrody,
  - ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  - ustawy o odpadach,
 2. znajomość sztuki ogrodniczej, posiadać wiedzę z dziedziny architektury krajobrazu,
 3. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 5. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie porządku i czystości oraz zimowe utrzymanie dróg, alejek zielonych.
 2. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych w tym sadzenie roślin wieloletnich i jednorocznych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
 4. Usuwanie i przycinka drzew oraz krzewów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

      Stanowisko pracy mieści się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo- szkieletowego oraz narządu wzroku. Okresowe przebywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,02%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
            7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-09 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR WGK w terminie do 9 grudnia 2019 r. do godziny 1400 (liczy się data wpływu do urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-25 20:59:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-25 21:00:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 21:53:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony