ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-03-06
Termin składania dokumentów
2023-03-24 14:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Przestrzennego
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania dokumentów
2022-06-13 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku, zieleni, cmentarzy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania dokumentów
2022-05-25 14:00:00
Stanowisko
podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo-Budżetowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-01-26
Termin składania dokumentów
2021-02-19 14:00:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Międzyrzeczu