ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania dokumentów
2022-08-02 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. kontroli, funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania dokumentów
2022-07-22 14:00:00
Stanowisko
inspektor/podinspektor ds. gospodarki odpadami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-01-14
Termin składania dokumentów
2021-02-15 11:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Klubów Dziecięcych w Międzyrzeczu