ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

Szczegóły informacji

WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 563289-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-07 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-08-07 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-07-16 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 7 sierpnia 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 800 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 8 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
Konsorcjum:
INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp. k., Chwalim 109, 66-120 Kargowa,
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
9495600,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7,
64-310 Lwówek
6844270,19 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Exalo Drilling S.A., ul. Plac Staszica 9,
64-920 Piła
7375879,76 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46,
64-100  Leszno
4797000,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
6691200,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
6
Konsorcjum:
Niewiadomski Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz,
PPHU Niewiadomski Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz,
Zakład Wyrobów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
6040376,36 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
7
Agencja Usługowa Stanisław Cap,
Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz
7862160,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
8
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
4975127,37 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 4 sierpnia 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 30 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2020 r. godz. 13:00
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540139840-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563289-N-2020
Data: 16/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-03, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-07, godzina: 11:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 27 lipca 2020 r.
WRG.271.10.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 563289-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-16 20:51:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-16 20:53:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07 14:12:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony