ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 271
Data ogłoszenia
2013-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.23.2013 - Remont ciągu pieszo - jezdnego do budynków wielorodzinnych w m. Pniewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-23-2013-ogloszenie-27-06-2013 (PDF, 211.9 KiB)
  • RZP-23-2013-SIWZ-27-06-2013 (ZIP, 41.8 MiB)
  • RZP-23-2013-rozstrzygniecie-30-07-2013 (PDF, 210.2 KiB)
  • RZP-23-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-08-2013 (PDF, 222.5 KiB)
Lp 272
Data ogłoszenia
2013-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.22.2013 - Remont dachu wspólnego budynku Prokuratury Rejonowej i Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-22-2013-ogloszenie-03-06-2013 (PDF, 211.7 KiB)
  • RZP-22-2013-SIWZ-03-06-2013 (ZIP, 17.6 MiB)
  • RZP-22-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-13-06-2013 (PDF, 955 KiB)
  • RZP-22-2013-rozstrzygniecie-02-07-2013 (PDF, 205.4 KiB)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 333.2 KiB)
Lp 273
Data ogłoszenia
2013-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.21.2013 - Remont ciągu pieszo - jezdnego do budynków wielorodzinnych w m. Pniewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • RZP-21-2013-ogloszenie-24-05-2013 (PDF, 210.3 KiB)
  • RZP-21-2013-SIWZ-24-05-2013 (ZIP, 41.7 MiB)
  • RZP-21-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-07-06-2013 (PDF, 193 KiB)
  • RZP-21-2013-modyfikacja-SIWZ-07-06-2013 (PDF, 242.6 KiB)
  • RZP-21-2013-wynik (PDF, 181.5 KiB)
Lp 274
Data ogłoszenia
2013-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.20.2013 - Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-20-2013-SIWZ-17-05-2013 (DOC, 486.5 KiB)
  • RZP-20-2013-ogloszenie-17-05-2013 (PDF, 201.3 KiB)
  • RZP-20-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-22-05-2013 (PDF, 99.8 KiB)
  • RZP-20-2013-rozstrzygniecie-31-05-2013 (PDF, 181.9 KiB)
  • RZP-20-2013-ogl-o-udz-zamowienia-11-06-2013 (PDF, 222 KiB)
Lp 275
Data ogłoszenia
2013-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.19.2013 - Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego PzW 717 rekonstrukcja i rewitalizacja MRU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-19-2013-ogloszenie-17-05-2013 (PDF, 212.3 KiB)
  • RZP-19-2013-SIWZ-17-05-2013 (DOC, 538 KiB)
  • RZP-19-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-17-05-2013 (PDF, 186.7 KiB)
  • RZP-19-2013-rozstrzygniecie-07-06-2013 (PDF, 199.4 KiB)
  • RZP-19-2013-ogl-o-udz-zamowienia-25-06-2013 (PDF, 227.9 KiB)
Lp 276
Data ogłoszenia
2013-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.18.2013 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Staszica 22 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-18-2013-ogloszenie-13-05-2013 (PDF, 207.2 KiB)
  • RZP-18-2013-SIWZ-13-05-2013 (ZIP, 26.5 MiB)
  • RZP-18-2013-rozstrzygniecie-10-06-2013 (PDF, 188 KiB)
  • RZP-18-2013-ogl-o-udz-zamowienia-24-06-2013 (PDF, 225.8 KiB)
Lp 277
Data ogłoszenia
2013-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.17.2013 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-17-2013-ogloszenie-09-05-2013 (PDF, 206.9 KiB)
  • RZP-17-2013-SIWZ-09-05-2013 (DOC, 513.5 KiB)
  • RZP-17-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-14-05-2013 (PDF, 189.5 KiB)
  • RZP-17-2013-rozstrzygniecie-23-05-2013 (PDF, 126.3 KiB)
  • RZP-17-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-06-2013 (PDF, 222.5 KiB)
Lp 278
Data ogłoszenia
2013-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.15.2013 - Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 - rekonstrukcja i rewitalizacja MRU - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-15-2013-ogloszenie-07-05-2013 (PDF, 217.2 KiB)
  • RZP-15-2013-SIWZ-07-05-2013 (ZIP, 61.6 MiB)
  • RZP-15-2013-rozstrzygniecie-04-06-2013 (PDF, 181 KiB)
  • RZP-15-2013-ogl-o-udz-zamowienia-25-06-2013 (PDF, 229.1 KiB)
Lp 279
Data ogłoszenia
2013-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.14.2013 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-14-2013-ogloszenie-29-04-2013 (PDF, 139.8 KiB)
  • RZP-14-2013-ogloszenie-06-05-2013 (PDF, 220.6 KiB)
  • RZP-14-2013-SIWZ-SIWZ-06-05-2013 (ZIP, 411.4 KiB)
  • RZP-14-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-28-05-2013 (PDF, 88.9 KiB)
  • RZP-14-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-28-05-2013 (PDF, 951 KiB)
  • RZP-14-2013-rozstrzygniecie-17-06-2013 (PDF, 203.3 KiB)
  • RZP-14-2013-ogl-o-udz-zamowienia-05-07-2013 (PDF, 99.3 KiB)
Lp 280
Data ogłoszenia
2013-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.13.2013 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • RZP-13-2013-ogloszenie-25-04-2013 (PDF, 206.4 KiB)
  • RZP-13-2013-SIWZ-25-04-2013 (DOC, 511 KiB)
  • RZP-13-2013-unieważnienie-09-05-2013 (PDF, 386.6 KiB)
Lp 281
Data ogłoszenia
2013-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w miejscowościach: Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-12-2013-ogłoszenie-11-04-2013 (PDF, 208.2 KiB)
  • RZP-12-2013-SIWZ-11-04-2013 (ZIP, 6.7 MiB)
  • RZP-12-2013-przedmiar-Kalawa-106-15-04-2013 (PDF, 180.6 KiB)
  • RZP-12-2013-modyfikacja-SIWZ-SIWZ-23-04-2013 (PDF, 212.3 KiB)
  • RZP-12-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-23-04-2013 (PDF, 184.5 KiB)
  • RZP-12-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-24-04-2013 (PDF, 196.1 KiB)
  • RZP-12-2013-modyfikacja-SIWZ-SIWZ-25-04-2013 (PDF, 181.4 KiB)
  • RZP-12-2013-rozstrzygniecie-16-05-2013 (PDF, 138.3 KiB)
  • RZP-12-2013-ogl-o-udz-zamowienia-29-05-2013 (PDF, 227.2 KiB)
Lp 282
Data ogłoszenia
2013-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas remontu i przebudowy drogi gminnej nr 102151F ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-11-2013-ogloszenie-05-04-2013 (PDF, 214 KiB)
  • RZP-11-2013-SIWZ-05-04-2013 (DOC, 548 KiB)
  • RZP-11-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-11-04-2013 (PDF, 190.8 KiB)
  • RZP-11-2013-modyfikacja-SIWZ-11-04-2013 (DOC, 548 KiB)
  • RZP-11-2013-rozstrzygniecie-30-04-2013 (PDF, 440.9 KiB)
  • RZP-11-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-05-2013 (PDF, 231.1 KiB)
Lp 283
Data ogłoszenia
2013-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego na osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Święty Wojciech oraz Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej nn-04kV wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-10-2013-SIWZ-04-04-2013 (ZIP, 12.3 MiB)
  • RZP-10-2013-SIWZ-04-04-2013-ogłoszenie (PDF, 281.1 KiB)
  • RZP-10-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-16-04-2013 (PDF, 169 KiB)
  • RZP-10-2013-rozstrzygniecie-24-04-2013 (PDF, 208.1 KiB)
  • RZP-15-2013-ogl-o-udz-zamowienia-23-05-2013 (PDF, 227.4 KiB)
Lp 284
Data ogłoszenia
2013-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku Sali - świetlicy wiejskiej w Bukowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-9-2013-ogloszenie-25-03-2013 (PDF, 207.6 KiB)
  • RZP-9-2013-SIWZ-25-03-2013 (DOC, 528.5 KiB)
  • RZP-9-2013-rozstrzygniecie-17-04-2013 (PDF, 213.4 KiB)
  • RZP-9-2013-ogl-o-udz-zamowienia-29-04-2013 (PDF, 227.7 KiB)
Lp 285
Data ogłoszenia
2013-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-08-2013-ogloszenie-18-03-2013 (PDF, 221.9 KiB)
  • RZP-08-2013-SIWZ-18-03-2013 (ZIP, 103.5 MiB)
  • RZP-8-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-25-03-2013 (PDF, 389 KiB)
  • RZP-8-2013-Przedmiar-wodociag-25-03-2013 (ZIP, 75.3 KiB)
  • RZP-8-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-28-03-2013 (PDF, 189.2 KiB)
  • RZP-8-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-09-04-2013 (ZIP, 32.5 MiB)
  • RZP-8-2013-ogl-o-zm-ogloszenia-09-04-2013 (PDF, 190.5 KiB)
  • RZP-8-2013-rozstrzygniecie-16-04-2013 (PDF, 233.9 KiB)
  • RZP-8-2013-ogl-o-udz-zamowienia-10-05-2013 (PDF, 235.7 KiB)
Lp 286
Data ogłoszenia
2013-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-7-2013-SIWZ-18-03-2013 (DOC, 1003 KiB)
  • RZP-7-2013-ogloszenie-18-03-2013 (PDF, 204 KiB)
  • RZP-7-2013-rozstrzygniecie-12-04-2013 (PDF, 244.7 KiB)
  • RZP-7-2013-ogl-o-udz-zamowienia-25-04-2013 (PDF, 222.6 KiB)
Lp 287
Data ogłoszenia
2013-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-6-2013-SIWZ-18-03-2013 (DOC, 544.5 KiB)
  • RZP-6-2013-ogloszenie-18-03-2013 (PDF, 202.6 KiB)
  • RZP-6-2013-rozstrzygniecie-03-04-2013 (PDF, 193.8 KiB)
  • RZP-6-2013-ogl-o-udz-zamowienia-08-04-2013 (PDF, 221.1 KiB)
Lp 288
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa budynku Sali - Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-5-2013-ogloszenie-19-02-2013 (PDF, 214.5 KiB)
  • RZP-5-2013-SIWZ-19-02-2013 (ZIP, 24.6 MiB)
  • RZP-5-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-01-03-2013 (ZIP, 3.7 MiB)
  • RZP-5-2013-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-01-03-2013 (PDF, 184.4 KiB)
  • RZP-5-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-07-03-2013 (PDF, 419.8 KiB)
  • RZP-5-2013-rozstrzygniecie-11-04-2013 (PDF, 223.8 KiB)
  • RZP-5-2013-ogl-o-udz-zamowienia-29-04-2013 (PDF, 228.6 KiB)
Lp 289
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
RENOWACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO NA OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM GŁĘBOKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-4-2013-ogloszenie-19-02-2013 (PDF, 209.9 KiB)
  • RZP-4-2013-SIWZ-19-02-2013 (ZIP, 7.8 MiB)
  • RZP-4-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-01-03-2013 (PDF, 186.8 KiB)
  • RZP-4-2013-rozstrzygniecie-15-03-2013 (PDF, 196.6 KiB)
  • RZP-4-2013-ogl-o-udz-zamowienia-25-03-2013 (PDF, 223.9 KiB)
Lp 290
Data ogłoszenia
2013-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-3-2013-SIWZ-05-02-2013 (DOC, 560 KiB)
  • RZP-3-2013-ogloszenie-05-02-2013 (PDF, 208.2 KiB)
  • RZP-3-2013-rozstrzygniecie-01-03-2013 (PDF, 480.3 KiB)
  • RZP-3-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-03-2013 (PDF, 223.9 KiB)
Lp 291
Data ogłoszenia
2013-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-2-2013-ogloszenie-31-01-2013 (PDF, 213.6 KiB)
  • RZP-2-2013-SIWZ-31-01-2013 (ZIP, 1.1 MiB)
  • RZP-2-2013-odp-na-pyt-do-SIWZ-modyfikacja-SIWZ-06-02-2013 (PDF, 1.2 MiB)
  • RZP-2-2013-modyfikacja-SIWZ-06-02-2013 (ZIP, 689.6 KiB)
  • RZP-2-2013-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-06-02-2013 (PDF, 187.8 KiB)
  • RZP-2-2013-rozstrzygniecie-05-03-2013 (PDF, 491.4 KiB)
  • RZP-2-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-03-2013 (PDF, 197.8 KiB)
Lp 292
Data ogłoszenia
2013-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-01-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kryta Pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-01-2013-ogloszenie-11-01-2013 (PDF, 209 KiB)
  • RZP-01-2013-SIWZ-11-01-2013 (ZIP, 6 MiB)
  • RZP-1-2013-rozstrzygniecie-07-02-2013 (PDF, 204.9 KiB)
  • RZP-1-2013-ogl-o-udz-zamowienia-19-02-2013 (PDF, 222 KiB)
Lp 293
Data ogłoszenia
2012-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2013 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-42-2012-SIWZ-21-12-2012 (DOC, 508.5 KiB)
  • RZP-42-2012-ogloszenie-21-12-2012 (PDF, 202.1 KiB)
  • RZP-42-2012-rozstrzygniecie-17-01-2013 (PDF, 416.7 KiB)
  • RZP-42-2012-ogl-o-udz-zamowienia-30-01-2013 (PDF, 224.8 KiB)
Lp 294
Data ogłoszenia
2012-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2013 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-41-2012-ogloszenie-21-12-2012 (PDF, 201.4 KiB)
  • RZP-41-2012-SIWZ-21-12-2012 (DOC, 545.5 KiB)
  • RZP-41-2012-rozstrzygniecie-10-01-2013 (PDF, 498.1 KiB)
  • RZP-41-2012-ogl-o-udz-zamowienia-30-01-2013 (PDF, 221.7 KiB)
Lp 295
Data ogłoszenia
2012-12-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2013 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-40-2012-ogl-o-udz-zamowienia-20-12-2012 (PDF, 186.5 KiB)
Lp 296
Data ogłoszenia
2012-12-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie w trybie zaprojektuj - wybuduj placu zabaw przy ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-39-2012-ogl-o-udz-zamowienia-17-12-2012 (PDF, 188.2 KiB)
Lp 297
Data ogłoszenia
2012-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • RZP-38-2012-ogloszenie-30-11-2012 (PDF, 218.8 KiB)
  • RZP-38-2012-SIWZ-30-11-2012 (ZIP, 969.2 KiB)
  • RZP-38-2012-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-04-12-2012 (PDF, 185.5 KiB)
  • RZP-38-2012-modyfikacja-SIWZ-04-12-2012 (ZIP, 596.1 KiB)
  • RZP-38-2012-odp-pyt-SIWZ-04-12-2012 (PDF, 445 KiB)
  • RZP-38-2012-uniewaznienie-14-12-2012 (PDF, 213.6 KiB)
Lp 298
Data ogłoszenia
2012-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-37-2012-ogloszenie-29-11-2012 (PDF, 208.1 KiB)
  • RZP-37-2012-SIWZ-29-11-2012 (DOC, 525 KiB)
  • RZP-37-2012-odp-pyt-SIWZ-04-12-2012 (PDF, 162.1 KiB)
  • RZP-37-2012-rozstrzygniecie-14-12-2012 (PDF, 200.3 KiB)
  • RZP-37-2012-ogl-o-udz-zamowienia-16-01-2013 (PDF, 226.2 KiB)
Lp 299
Data ogłoszenia
2012-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2012-12-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • RZP-36-2012-ogloszenie-21-11-2012 (PDF, 204.2 KiB)
  • RZP-36-2012-SIWZ-21-11-2012 (ZIP, 97.9 MiB)
  • RZP-36-2012-odp-na-pyt-do-SIWZ-modyfikacja-SIWZ-26-11-2012 (PDF, 772.6 KiB)
  • RZP-36-2012-modyfikacja-SIWZ-27-11-2012 (PDF, 448.1 KiB)
  • RZP-36-2012-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-27-11-2012 (PDF, 149.2 KiB)
  • RZP-36-2012-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-30-11-2012 (PDF, 184.9 KiB)
  • RZP-36-2012-odp-na-pyt-do-SIWZ-modyfikacja-SIWZ-30-11-2012 (PDF, 544.9 KiB)
  • RZP-36-2012-rozstrzygniecie-18-12-2012 (PDF, 222 KiB)
  • RZP-36-2012-ogl-o-udz-zamowienia-31-12-2012 (PDF, 220.2 KiB)
Lp 300
Data ogłoszenia
2012-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2012-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • RZP-35-2012-ogloszenie-19-11-2012 (PDF, 208.4 KiB)
  • RZP-35-2012-SIWZ-19-11-2012 (ZIP, 245.8 KiB)
  • RZP-35-2012-modyfikacja-siwz-21-11-2012 (PDF, 168.6 KiB)
  • RZP-35-2012-odp-pyt-SIWZ-23-11-2012 (PDF, 170.7 KiB)
  • RZP-35-2012-uniewaznienie-29-11-2012 (PDF, 176.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji