ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-03-12
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.15.2019 - Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-15-2019-rozstrzygniecie-12-04-2019 (PDF, 485.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-03-11
Data rozstrzygnięcia
2019-04-05
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.14.2019 - Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-14-2019-rozstrzygniecie-25-03-2019 (PDF, 154.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.13.2019 - Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-13-2019-rozstrzygniecie-17-04-2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-02-27
Data rozstrzygnięcia
2019-04-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.12.2019 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki do szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-12-2019-rozstrzygniecie-29-03-2019 (PDF, 444.8 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.10.2019 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-10-2019-rozstrzygniecie-01-04-2019 (PDF, 189.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-02-20
Data rozstrzygnięcia
2019-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.9.2019 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-9-2019-rozstrzygniecie-22-03-2019 (PDF, 188.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-02-19
Data rozstrzygnięcia
2019-04-01
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.8.2019 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-8-2019-rozstrzygniecie-14-03-2019 (PDF, 407.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-02-15
Data rozstrzygnięcia
2019-06-06
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.5.2019 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-5-2019-rozstrzygniecie-10-05-2019 (PDF, 397.6 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-12-12
Data rozstrzygnięcia
2019-01-07
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.63.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG.271.63.2018-rozstrzygniecie-31.12.2018 (PDF, 378.9 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-02-25
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.58.2018 - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-58-2018-info-o-rozstrzygnieciu-30-01-2019 (PDF, 376.2 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.57.2018 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-57-2018-rozstrzygniecie-11-12-2018 (PDF, 300.9 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-10-23
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.56.2018 - Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu „Senior +” w gminie Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-56-2018-rozstrzygniecie-09-11-2018-cz-2-cz-3 (PDF, 545.5 KiB)
 • WRG-271-56-2018-rozstrzygniecie-16-11-2018 (PDF, 1 MiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-10-17
Data rozstrzygnięcia
2019-01-09
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.54.2018 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz oraz jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-54-2018-rozstrzygniecie-06-11-2018 (PDF, 153.4 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-10-16
Data rozstrzygnięcia
2018-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.55.2018 - Dostawa wyposażenia meblowego do Dziennego Domu „Senior +” w gminie Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-55-2018-31-10-2018-rozstrzygnięcie (PDF, 384 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-10-04
Data rozstrzygnięcia
2018-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.51.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-51-2018-rozstrzygniecie-05-11-2018 (PDF, 184.7 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-10-03
Data rozstrzygnięcia
2018-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.50.2018 - Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-50-2018-rozstrzygniecie-14-11-2018 (PDF, 332.8 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-09-20
Data rozstrzygnięcia
2018-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.46.2018-Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2018.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-46-2018-rozstrzygniecie-16-11-2018 (PDF, 350.6 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-08-24
Data rozstrzygnięcia
2018-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.43.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-43-2018-rozstrzygniecie-05-09-2018 (PDF, 118 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-08-13
Data rozstrzygnięcia
2018-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.40.2018 - Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-40-2018-rozstrzygniecie-04-09-2018 (PDF, 403 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-07-26
Data rozstrzygnięcia
2018-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.36.2018 - Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-36-2018-rozstrzygniecie-05-09-2018 (PDF, 122.7 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-07-25
Data rozstrzygnięcia
2018-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.35.2018 - Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-35-2018-rozstrzygniecie-04-09-2018 (PDF, 538.4 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-07-23
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.33.2018 - Dostawa wyposażenia kuchennego i sprzętu AGD w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-33-2018-rozstrzygniecie-07-08-2018 (PDF, 694.6 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-07-19
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.32.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, kserokopiarki do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-32-2018-rozstrzygniecie-14-08-2018 (PDF, 650.5 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-07-09
Data rozstrzygnięcia
2018-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.30.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-30-rozstrzygnięcie-26-07-2018 (PDF, 132.1 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-07-04
Data rozstrzygnięcia
2018-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.29.2018 - Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-29-rozstrzygnięcie-20-07-2018 (PDF, 667.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-06-29
Data rozstrzygnięcia
2018-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.24.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-24-2018-rozstrzygniecie-18-07-2018 (PDF, 295.8 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-06-27
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-28-2018-rozstrzygniecie-19-07-2018 (PDF, 117.3 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-06-21
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.25.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-25-2018-rozstrzygniecie-19-07-2018 (PDF, 125.4 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-06-12
Data rozstrzygnięcia
2018-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-22-2018-rozstrzygniecie-18-07-2018 (PDF, 615.8 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-06-12
Data rozstrzygnięcia
2018-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.23.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-23-2018-rozstrzygniecie-27-07-2018 (PDF, 331.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji