ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-08-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2017-08-10-zapytanie-ofertowe (ZIP, 2.3 MiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 48 439 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 6.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-9-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 124.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 52 139 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 5.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-7-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 125.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 24 316 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 4.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-6-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 123.8 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 64 480 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 3.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-4-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 124.3 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 44 657 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 2.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-3-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 124.7 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac polegających na jednorazowym skoszeniu traw z powierzchni 59762 m2, zebraniu i wywiezieniu skoszonej trawy z terenu miasta Międzyrzecza – sektor 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-2-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 124.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Jednorazowe skoszenie traw z powierzchni 94901,50 m² wzdłuż byłej drogi krajowej od zjazdu z ronda (przy stacji ORLEN) do granicy administracyjnej Gminy (wjazd na wiadukt do Rojewa), relacji Międzyrzecz – Skwierzyna oraz jednorazowe skoszenie traw z powierzchni 118058 m², wzdłuż byłej drogi krajowej od zjazdu z wiaduktu do granicy administracyjnej Gminy w Kaławie łącznie z parkingiem, relacji Międzyrzecz – Świebodzin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-1-2017-ogł-o-udz-zam-26-07-2017 (PDF, 126.6 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2017-04-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 t.j. z późn. zm.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG.271.10.2017-informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 1.4 MiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2017-03-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.4.2017 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz, z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-04-2017-ogł-o-udz-zamowienia-14-03-2017 (PDF, 139.7 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2017-01-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.3.2017 - Usługa opróżniania 483 szt. koszy ulicznych oraz utrzymania w czystości otoczenia wokół kosza w odległości co najmniej 1 m od koszy ulicznych na terenie miasta Międzyrzecza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-03-2017-ogł-o-udz-zamówienia-26-01-2017 (PDF, 144.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2017-01-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.2.2017 - Usługa odśnieżania chodników ulicznych, alejek stanowiących własność Gminy Międzyrzecz w Międzyrzeczu z powierzchni 22027,60 m2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-02-2017-ogł-o-udz-zamówienia-26-01-2017 (PDF, 145.3 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2016-09-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.13.2046 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz, z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-13-2016-ogl-o-udz-zamowienia-12-09-2016 (PDF, 2 MiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2016-02-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.13.2015 - Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Międzyrzecz do Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-13-2015-ogl-o-udz-zamowienia-10-02-2016 (PDF, 188.6 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2016-02-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.12.2016 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2016 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-12-2015-ogl-o-udz-zamowienia-09-02-2016 (PDF, 190.5 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2015-11-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.9.2015 - Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach realizowanego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102151F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-09-2015-ogl-o-udz-zamowienia-13-11-2015 (PDF, 187.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2015-03-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.2.2015 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-02-2015-ogl-o-udz-zamowienia-31-03-2015 (PDF, 185 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2014-08-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.14.2014 - ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-14-2014-ogl-o-udz-zamowienia-20-08-2014 (PDF, 185.9 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2014-01-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.43.2013 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2014 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-43-2013-ogl-o-udz-zamowienia-02-01-2014 (PDF, 184.8 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2013-12-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.40.2013 - Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-40-2013-ogl-o-udz-zamowienia-02-12-2013 (PDF, 190.8 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2013-10-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 - rekonstrukcja i rewitalizacja MRU - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-35-2013-ogl-o-udz-zamowienia-18-10-2013 (PDF, 185.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2013-10-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty uzupełniające na zadaniu Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77 pn. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - wykonanie dodatkowego odcinka drogi w kilometrażu od km 0 + 677,80 do km 0 + 757,80.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-36-2013-ogl-o-udz-zamowienia-11-10-2013 (PDF, 187.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2013-08-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.16.2013 - Przesył energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-16-2013-ogl-o-udz-zamowienia-13-08-2013 (PDF, 104.7 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2012-12-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2013 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-40-2012-ogl-o-udz-zamowienia-20-12-2012 (PDF, 186.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2012-12-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie w trybie zaprojektuj - wybuduj placu zabaw przy ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-39-2012-ogl-o-udz-zamowienia-17-12-2012 (PDF, 188.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji