ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.4.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.4.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”

Szczegóły informacji

WRG.271.4.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 511398-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-06 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-06 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-01-29 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 08.02.2018 r.
WRG.271.4.2018                                                                                                                       
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.
 
Nazwa zamawiającego:                GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Warunki płatności
1
Wiertconsulting Sp. z o.o.,
ul. Trzebiatowska, 29a,
60-432 Poznań
83 271,00 zł
4 w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj,  
Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
71 586,00 zł
4 w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 36 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 06.02.2018r.
 
WRG.271.4.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 36 000,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość wizyt
na budowie
w tygodniu
Warunki płatności
1
Wiertconsulting Sp. z o.o.,
ul. Trzebiatowska, 29a,
60-432 Poznań
83 271,00 zł
4 w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Lider – Komplet Inwest
sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39,
66-400 Gorzów Wlkp.,
partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj,  Al. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
71 586,00 zł
4 w tygodniu
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania zamówienia do: 30 września 2018 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 511398-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 3.2. Efektywność energetyczna 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-29 16:33:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-29 16:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-08 12:59:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony