ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.44.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.44.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.44.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 613924-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-09-21 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-09-21 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-09-06 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 03.10.2018 r.
WRG.271.44.2018           
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu”.
 
Część 1 – Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko.
 
Informacja o odrzuceniu oferty NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
Uzasadnienie:
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1,
87-123 Dobrzejewice
20787,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 24.09.2018 r. zwrócił się
do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, ponieważ cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy oferta wykonawcy
w zaistniałej sytuacji podlega odrzuceniu.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1,
87-123 Dobrzejewice, która podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Część 2 – Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 21.09.2018 r.
WRG.271.44.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
  • Część 1 – Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko: 22 300,00 zł brutto,
  • Część 2 – Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu: 22 860,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta – dla części 1:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1,
87-123 Dobrzejewice
20787,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 40 dni od daty zawarcia umowy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 613924-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-06 14:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-06 14:56:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03 10:35:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony