ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.49.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WyszanowoDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.49.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo

Szczegóły informacji

WRG.271.49.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 631455-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-18 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-10-18 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-10-03 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 29.11.2018 r.
WRG.271.49.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo.”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz
546383,85 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 140 000,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.10.2018 r.
WRG.271.49.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 140 000,00 zł.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji i rękojmi
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki
ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz
546383,85 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 21.12.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 631455-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.
Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-03 13:14:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-03 13:17:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-29 11:37:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony