ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.60.2018 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.60.2018 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.60.2018 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 652708-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-12-03 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-12-03 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-11-23 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 11.12.2018 r.
WRG.271.60.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o odrzuceniu oferty MADOLIN GROUP Sp. z o.o., Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zamawiający w dniu SIWZ określił wzór formularza oferty wskazując, że wykonawca w ofercie zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych za wykonane usługi. Jednocześnie w SIWZ określono, że wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.
Wykonawca złożył ofertę, która nie odpowiada treści SIWZ. Za wyłapanie i transport zwierzęcia wykonawca określił w jednej rubryce odrębnie dwie kwoty: za wyłapanie uzależnione od ilości godzin oraz koszt transportu uzależniony od ilości przejechanych kilometrów. Za usługę obejmującą sterylizację, kastrację i trwałe znakowanie wykonawca określił w jednej rubryce odrębnie trzy kwoty: za psa, za kota i za czipowanie. W rubryce pobyt zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę pobytu) wykonawca wpisał odrębnie dwie kwoty: za pobyt oraz za utylizację odchodów. Stanowi to niezgodność oferty z treścią SIWZ niemożliwą do poprawy przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania. 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę MADOLIN GROUP Sp. z o.o., Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew., która podlega odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.12.2018 r.
WRG.271.60.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170 000,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Czas na wyłapanie zwierzęcia
1
MADOLIN GROUP Sp. z o.o., Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew
Zgodnie z tabelą
4 godziny
 
 
Wykonawca zaproponował ceny jednostkowe zgodnie z poniższą tabelą:
 
Lp.
Wyszczególnienie
Cena jednostkowa brutto
1
Wyłapanie i transport bezdomnego zwierzęcia
116,85 zł/h
1,23 zł/km
2
Przyjęcie psa do schroniska (opłata obejmuje wymagane szczepienia profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne)
98,01 zł
3
Sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie (w przypadku, gdy nie znajdzie się właściciel po 14 dniach)
Pies 183,60 zł
Kot 108,00 zł
Czip 21,60 zł
4
Pobyt zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę pobytu)
Pobyt 9,84 zł
Za utylizację
odchodów 1,51 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 652708-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
 
Gmina Międzyrzecz: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 14:37:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 14:39:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11 14:29:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony