ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.5.2019 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-5-2019-SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • WRG-271-5-2019-ogł-o-zm-ogłoszenia-06-03-2019 (PDF, 84.7 KiB)
 • WRG-271-5-2019-modyfikacja-SIWZ-06-03-2019 (ZIP, 477.3 KiB)
 • WRG-271-5-2019-ogł-o-zm-ogłoszenia-08-03-2019 (PDF, 84.4 KiB)
 • WRG.271-5-2019-odpowiedzi-na-pytania-11-03-19 (PDF, 4 MiB)
 • WRG-271-5-2019-rozstrzygniecie-10-05-2019 (PDF, 397.6 KiB)
 • WRG-271-5-2019-ogł-o-udz-zamowienia-06-06-2019 (PDF, 121.5 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, kserokopiarki do szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG.271.2019-ogłoszenie (PDF, 199.1 KiB)
 • 04-2019-sprzęt do szkół (RAR, 684.8 KiB)
 • WRG-271-4-2019-odpowiedzi-na-pytania-12.02.2019 (PDF, 604.3 KiB)
 • pytania-14.02.19 (ZIP, 2.8 MiB)
 • pytania-15.02.2019 (ZIP, 999.8 KiB)
 • WRG-271--4-2019-pytania-czesc-2-15.02.2019 (PDF, 286.6 KiB)
 • WRG-271-4-2019-uniewaznienie-26-02-2019 (PDF, 380.6 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-3-2019-ogłoszenie-o-zamówieniu (PDF, 209.7 KiB)
 • WRG-271-3-2019-SIWZ-30-01-2019 (DOC, 1 MiB)
 • WRG.271.3.2019-rozstrzygniecie (PDF, 328.9 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-2-2019-ogłoszenie-24-01-2019 (DOCX, 25.9 KiB)
 • WRG-271-2-2019-SIWZ-24-01-2019 (DOC, 465.5 KiB)
 • WRG-271-2-2019-unieważnienie (PDF, 275.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-01-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.1.2019 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-01-2019-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-14-01-2019 (ZIP, 49.4 MiB)
 • WRG-271-1-2019-ogł-o-udz-zamowienia-13-02-2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • WRG-271-1-2019-informacja-o-udz-zamowienia-13-02-2019 (PDF, 232 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.64.2018 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-64-2018-ogłoszenie-18-12-2018 (PDF, 209.2 KiB)
 • WRG-271-64-2018-SIWZ-18-12-2018 (DOC, 465.5 KiB)
 • WRG.271.64.2018-unieważnienie postępowania-24.01.2019 (PDF, 1.6 MiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.63.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-63-2018-ogloszenie-12-12-2018 (PDF, 211.9 KiB)
 • WRG-271-63-2018-SIWZ-12-12-2018 (DOC, 562.5 KiB)
 • WRG.271.63.2018-rozstrzygniecie-31.12.2018 (PDF, 378.9 KiB)
 • WRG-271-63-2018-ogł-o-udz-zamowienia-07-01-2019 (PDF, 138.7 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.62.2018 - Usługa bieżącego utrzymania czystości pasów drogowych, infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyrzecza, Bobowicka i Kęszycy Leśnej oraz tablic na nekrologi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-62-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-06-12-2018 (ZIP, 104.5 MiB)
 • WRG-271-62-2018-ogł-o-udz-zamowienia-04-01-2019 (PDF, 139.3 KiB)
 • WRG-271-62-2018-informacja-o-udz-zamowienia-04-01-2019 (PDF, 972.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.60.2018 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-60-2018-ogłoszenie-23-11-2018 (PDF, 209.7 KiB)
 • WRG-271-60-2018-SIWZ-23-11-2018 (DOC, 465 KiB)
 • WRG-271-60-2018-rozstrzygniecie-11-12-2018 (PDF, 411.6 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.58.2018 - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-58-2018-ogłoszenie-21-11-2018 (PDF, 237.5 KiB)
 • WRG-271-58-2018-SIWZ-21-11-2018 (ZIP, 70.3 MiB)
 • WRG-271-58-2018-ogł-o-zm-ogłoszenia-21-11-2018 (PDF, 101.6 KiB)
 • WRG-271-58-2018-ogł-o-zm-ogłoszenia-03-12-2018 (PDF, 93.1 KiB)
 • WRG-271-58-2018-modyfikacja-SIWZ-03-12-2018 (PDF, 233.6 KiB)
 • WRG.271.58.2018-odpowiedzi-na-pytania-10.12.2018 (PDF, 5.2 MiB)
 • przykładowy projekt siłowni (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.12.2018 (PDF, 89.2 KiB)
 • WRG-271-58-2018-info-o-rozstrzygnieciu-30-01-2019 (PDF, 376.2 KiB)
 • WRG-271-58-2018-ogł-o-udz-zamowienia-25-02-2019 (PDF, 141.1 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.57.2018 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-57-2018-ogłoszenie-21-11-2018 (PDF, 209.8 KiB)
 • WRG-271-57-2018-SIWZ-21-11-2018 (ZIP, 111 MiB)
 • WRG-271-57-2018-modyfikacja-SIWZ-26-11-2018-FORMULARZ-OFERTY (DOCX, 27 KiB)
 • WRG-271-57-2018-zestawienie-ofert-29-11-2018 (PDF, 147.1 KiB)
 • WRG-271-57-2018-rozstrzygniecie-11-12-2018 (PDF, 300.9 KiB)
 • WRG-271-57-2018-ogł-o-udz-zamowienia-02-01-2019 (PDF, 138.6 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.59.2018 - Usługa zarządzania - administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-59-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-21-11-2018 (ZIP, 2.2 MiB)
 • WRG-271-59-2018-informacja-o-udz-zamowienia-16-01-2019 (PDF, 782.3 KiB)
 • WRG-271-59-2018-ogł-o-udz-zamowienia-16-01-2019 (PDF, 141.5 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.56.2018 - Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu „Senior +” w gminie Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-56-2017-ogłoszenie-23-10-2018 (PDF, 423 KiB)
 • WRG-271-56-2017-SIWZ-23-10-2018 (DOC, 2 MiB)
 • WRG-271-56-2018-rozstrzygniecie-09-11-2018-cz-2-cz-3 (PDF, 545.5 KiB)
 • WRG-271-56-2018-rozstrzygniecie-16-11-2018 (PDF, 1 MiB)
 • WRG-271-56-2018-ogł-o-udz-zamowienia-17-12-2018 (PDF, 152.4 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.54.2018 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz oraz jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-54-2017-ogłoszenie-17-10-2018 (PDF, 207.7 KiB)
 • WRG-271-54-2018-SIWZ-17-10-2018 (ZIP, 252.5 KiB)
 • WRG-271-54-2018-odp-pyt-SIWZ-26-10-2018 (PDF, 314.1 KiB)
 • WRG-271-54-2018-odp-pyt-SIWZ-zalaczniki-26-10-2018 (ZIP, 573.2 KiB)
 • WRG-271-54-2018-rozstrzygniecie-06-11-2018 (PDF, 153.4 KiB)
 • WRG-271-54-2018-ogł-o-udz-zamowienia-09-01-2019 (PDF, 138.3 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.55.2018 - Dostawa wyposażenia meblowego do Dziennego Domu „Senior +” w gminie Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 179.3 KiB)
 • WRG-271-55-2018-SIWZ (DOC, 453 KiB)
 • OPZ (DOC, 2.3 MiB)
 • WRG-271-55-2018-modyfikacja-SIWZ-17-10-2018 (PDF, 200.4 KiB)
 • WRG-271-55-2018-31-10-2018-rozstrzygnięcie (PDF, 384 KiB)
 • WRG-271-55-2018-ogł-o-udz-zamowienia-17-12-2018 (PDF, 137.4 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.52.2018 - Usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-52-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-08-10-2018 (ZIP, 16.1 MiB)
 • WRG-271-52-2018-ogł-o-udz-zamowienia-31-10-2018 (PDF, 139.3 KiB)
 • WRG-271-52-2018-informacja-o-udz-zamowienia-31-10-2018 (PDF, 844.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.51.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-51-2018-ogloszenie-04-10-2018 (PDF, 234.1 KiB)
 • WRG-271-51-2018-SIWZ-04-10-2018 (ZIP, 12.2 MiB)
 • WRG.271.51.2018-odpowiedzi-na-pytania (PDF, 639.4 KiB)
 • WRG-271-51-2018-rozstrzygniecie-05-11-2018 (PDF, 184.7 KiB)
 • WRG-271-51-2018-ogł-o-udz-zamowienia-13-12-2018 (PDF, 148.6 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.50.2018 - Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-50-2018-ogloszenie-03-10-2018 (PDF, 224.9 KiB)
 • WRG-271-50-2018-SIWZ-03-10-2018 (ZIP, 24.4 MiB)
 • WRG-271-50-2018-rozstrzygniecie-14-11-2018 (PDF, 332.8 KiB)
 • WRG-271-50-2018-ogł-o-udz-zamowienia-13-12-2018 (PDF, 141.2 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.49.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-49-2018-ogloszenie-03-10-2018 (PDF, 304.5 KiB)
 • WRG-271-49-2018-SIWZ-03-10-2018 (ZIP, 10.2 MiB)
 • WRG-271-49-2018-rozstrzygniecie-29-11-2018 (PDF, 159.7 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.48.2018 - Rekreacja nad lubuską wodą – remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-48-2018-ogloszenie-02-10-2018 (PDF, 227.3 KiB)
 • WRG-271-48-2018-SIWZ-02-10-2018 (ZIP, 1.7 MiB)
 • WRG.271.48.2018-unieważnienie22.10.2018 (PDF, 283.4 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.46.2018-Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2018.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-46-2018-ogłoszenie-20-09-2018 (PDF, 133.5 KiB)
 • WRG-271-46-2018-SIWZ-20-09-2018 (ZIP, 32.9 MiB)
 • WRG-271-46-2018-odp-pyt-SIWZ-02-10-2018 (PDF, 240.4 KiB)
 • WRG-271-46-2018-odpowiedzi-10-10-18 (PDF, 1.4 MiB)
 • WRG-271-46-2018-rozstrzygniecie-16-11-2018 (PDF, 350.6 KiB)
 • WRG-271-46-2018-ogł-o-udz-zamowienia-18-12-2018 (PDF, 124.1 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.41.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-41-2018-ogł-o-udz-zamowienia-20-09-2018 (PDF, 137.8 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.47.2018 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-47-2018-ogłoszenie-17-09-2018 (PDF, 304.4 KiB)
 • WRG-271-47-2018-SIWZ-17-09-2018 (ZIP, 10.2 MiB)
 • WRG-271-47-2018-uniewaznienie-03-10-2018 (PDF, 117.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.42.2018 - Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F – ul. Łąkowa w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-42-2018-ogł-o-udz-zamowienia-11-09-2018 (PDF, 139.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.44.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-44-2018-ogloszenie-06-09-2018 (PDF, 234.3 KiB)
 • WRG-271-44-2018-SIWZ-06-09-2018 (ZIP, 12.2 MiB)
 • WRG-271-44-2018-uniewaznienie-03-10-2018 (PDF, 637.4 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.45.2018 - Rekreacja nad lubuską wodą – remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-45-2018-ogloszenie-05-09-2018 (PDF, 423.3 KiB)
 • WRG-271-45-2018-SIWZ-05-09-2018 (ZIP, 1.7 MiB)
 • WRG-271-45-2018-uniewaznienie-01-10-2018 (PDF, 140.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.43.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-43-2018-ogloszenie-24-08-2018 (PDF, 219.4 KiB)
 • WRG-271-43-2018-SIWZ-24-08-2018 (DOC, 563 KiB)
 • WRG-271-43-2018-rozstrzygniecie-05-09-2018 (PDF, 118 KiB)
 • WRG-271-43-2018-ogł-o-udz-zamowienia-17-09-2018 (PDF, 137.5 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • WRG-271-38-2018-SIWZ-23-08-2018 (DOC, 689 KiB)
 • WRG-271-38-2018-ogłoszenie (DOCX, 33.4 KiB)
 • OPZ (RAR, 6.5 MiB)
 • 01_1_Miedzyrzecz_Park przy Stoczniowców_PDF (PDF, 1.4 MiB)
 • 01_2_Miedzyrzecz_Ogród Jordanowski i Skwery przy ul. Staszica_PDF (PDF, 1.2 MiB)
 • 01_3_Miedzyrzecz_Promenada nad Obrą_PDF (PDF, 890.6 KiB)
 • KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA _OPIS_PDF-2 (RAR, 3.7 MiB)
 • KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA _OPIS_PDF-3 (RAR, 3.7 MiB)
 • KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA_ RYSUNKI-1 (RAR, 6.3 MiB)
 • KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA_ RYSUNKI-2 (RAR, 3 MiB)
 • KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA_ RYSUNKI-3 (RAR, 6.7 MiB)
 • PFU-opis (RAR, 7.4 MiB)
 • PFU-rysunki-1 (RAR, 4.2 MiB)
 • PFU-rysunki-2 (RAR, 4.1 MiB)
 • PFU-rysunki-3 (RAR, 3.4 MiB)
 • PFU-rysunki-4 (RAR, 5.1 MiB)
 • PFU-zal (RAR, 1003.2 KiB)
 • Załącznik nr 1_ Miedzyrzecz_Wykaz działek (DOC, 45.5 KiB)
 • WRG-271-38-2018-odpowiedzi-na-pytania-05-09-2017 (PDF, 2.5 MiB)
 • ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-05-09-18 (PDF, 481.6 KiB)
 • zmieniony formularz oferty-05-09-18 (DOCX, 23.2 KiB)
 • zmiana-ogłoszenia-06.09.2018 (PDF, 477.8 KiB)
 • WRG-271-38-2018-odpowiedzi na pytania-06.09.18 (PDF, 618 KiB)
 • WRG-271-38-2018-uniewaznienie-08-10-2018 (PDF, 219.7 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.40.2018 - Rekreacja nad lubuską wodą – wyburzenie nieczynnych toalet (dz. 448/37) i remont toalet (dz. 448/27) na OW Głębokie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-40-2018-ogłoszenie-13-08-2018 (PDF, 238 KiB)
 • WRG-271-40-2018-SIWZ-13-08-2018 (ZIP, 3.6 MiB)
 • WRG-271-40-2018-rozstrzygniecie-04-09-2018 (PDF, 403 KiB)
 • WRG-271-40-2018-ogł-o-udz-zamowienia-11-09-2018 (PDF, 150 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.39.2018-Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-39-2018-rozstrzygniecie-10-08-2018 (PDF, 101.8 KiB)
 • WRG-271-39-2018-ogł-o-udz-zamowienia-23-08-2018 (PDF, 139.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji