ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.5.2020 - Budowa szaletu miejskiegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.5.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Szczegóły informacji

WRG.271.5.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 538364-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-05-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-05-25 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-05-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 26 maja 2020 r.
WRG.271.5.2020
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa szaletu miejskiego”
 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
 
Uzasadnienie:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000 zł.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
1
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
384 990,00 zł
60 miesięcy
2
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a,
66-300 Międzyrzecz
295 200,00 zł
60 miesięcy
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 25 maja 2020 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
384990,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
295200,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11 maja 2020 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert:
 
Składanie ofert – do 25 maja 2020 r. do godz. 10:00
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540079814-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.
 
Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538364-N-2020
Data: 08/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 538364-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-08 14:20:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-08 14:24:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26 13:39:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony