ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.20.2020 - Budowa skateparku w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.20.2020 - Budowa skateparku w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.20.2020 - Budowa skateparku w Międzyrzeczu

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 760151-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-16 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-12-16 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-12-01 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, dnia 17 grudnia 2020 r.
 
WRG.271.20.2020
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa skateparku w Międzyrzeczu.
 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
 
Uzasadnienie:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000 zł.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
1
Techramps Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Organki 2, 31-990 Kraków
573 877,41 zł
60 miesięcy
 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 16 grudnia 2020 r.
 
WRG.271.20.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Budowa  skateparku w Międzyrzeczu”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
Techramps Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Organki 2, 31-990 Kraków
573 877,41 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.12.2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11 grudnia 2020 r.
WRG.271.20.2020
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 760151-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa skateparku w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 13:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 13:33:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-17 12:49:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony