ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2016-12-07
Data rozstrzygnięcia
2016-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.19.2016 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-19-2016-rozstrzygniecie-20-12-2016 (PDF, 388.8 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2016-10-26
Data rozstrzygnięcia
2016-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.17.2016 - Remont płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-17-2016-rozstrzygniecie-01-12-2016 (PDF, 449.7 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2016-10-21
Data rozstrzygnięcia
2016-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.16.2016 - Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-16-2016-rozstrzygniecie-30-11-2016 (PDF, 441.2 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2016-10-20
Data rozstrzygnięcia
2017-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.15.2016 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-15-2016-rozstrzygniecie-14-12-2016 (PDF, 450.9 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2016-09-19
Data rozstrzygnięcia
2016-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.14.2016 - Budowa drogi w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-14-2016-rozstrzygniecie-14-10-2016 (PDF, 425.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2016-07-26
Data rozstrzygnięcia
2016-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.11.2016 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-11-2016-rozstrzygniecie-08-09-2016 (PDF, 60.9 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2016-07-25
Data rozstrzygnięcia
2016-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.10.2016 - Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-10-2016-rozstrzygniecie-22-09-2016 (PDF, 57.5 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2016-07-13
Data rozstrzygnięcia
2016-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.9.2016 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bukowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-09-2016-rozstrzygniecie-06-09-2016 (PDF, 54.3 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2016-07-13
Data rozstrzygnięcia
2016-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.8.20106 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-08-2016-rozstrzygniecie-06-09-2016 (PDF, 57.4 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2016-06-30
Data rozstrzygnięcia
2016-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-07-2016-rozstrzygniecie-28-07-2016 (PDF, 664.6 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2016-06-13
Data rozstrzygnięcia
2016-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.5.2016 - Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG.271.5.2016-rozstrzzygniecie (PDF, 52 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2016-04-11
Data rozstrzygnięcia
2016-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.4.2016 - Usługa administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-04-2016-rozstrzygniecie-27-04-2016 (PDF, 347.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2016-03-18
Data rozstrzygnięcia
2016-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.3.2016 - Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V (od km 2+440 do km 2+927)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-03-2016-rozstrzygniecie-19-05-2016 (PDF, 472.9 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2016-02-02
Data rozstrzygnięcia
2016-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.1.2016 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-01-2016-rozstrzygniecie-15-02-2016 (PDF, 1.6 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2015-12-29
Data rozstrzygnięcia
2016-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.14.2015 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-14-2015-rozstrzygniecie-13-01-2016 (PDF, 239.3 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2015-12-07
Data rozstrzygnięcia
2016-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.11.2015 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Międzyrzecz w latach 2016-2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-11-2015-rozstrzygniecie-03-02-2016 (PDF, 745.6 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2015-11-23
Data rozstrzygnięcia
2015-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.10.2015 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-10-2015-rozstrzygniecie-07-12-2015 (PDF, 210.3 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2015-10-06
Data rozstrzygnięcia
2015-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.8.2015 - Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-08-2015-rozstrzygniecie-17-11-2015 (PDF, 548 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2015-10-02
Data rozstrzygnięcia
2015-11-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.7.2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-07-2015-rozstrzygniecie-30-10-2015 (PDF, 348.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2015-08-17
Data rozstrzygnięcia
2015-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.5.2015 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz oraz jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-05-2015-Informacja-o-wyborze-oferty-11.09.2015 (PDF, 428.5 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2015-08-11
Data rozstrzygnięcia
2015-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.3.2015 - Świadczenie w roku szkolnym 2015/2016 usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-03-2015-rozstrzygniecie-21-08-2015 (PDF, 202.1 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2015-07-29
Data rozstrzygnięcia
2015-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.1.2015 - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-01-2015-rozstrzygniecie-19-08-2015 (PDF, 204.2 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2015-07-21
Data rozstrzygnięcia
2015-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.9.2015 - Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-09-2015-rozstrzygniecie-18-08-2015 (PDF, 211.9 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2015-07-14
Data rozstrzygnięcia
2015-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.8.2015 - Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-08-2015-rozstrzygniecie-05-08-2015 (PDF, 190.7 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2015-07-03
Data rozstrzygnięcia
2015-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.7.2015 - Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-07-2015-rozstrzygniecie-24-07-2015 (PDF, 213.8 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2015-06-11
Data rozstrzygnięcia
2015-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.6.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-06-2015-rozstrzygniecie-29-06-2015 (PDF, 422.5 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2015-06-01
Data rozstrzygnięcia
2015-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.5.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-05-2015-rozstrzygniecie-11-06-2015 (PDF, 349 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2015-04-16
Data rozstrzygnięcia
2015-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.4.2015 - Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-04-2015-rozstrzygniecie-12-05-2015 (PDF, 207.2 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2015-02-10
Data rozstrzygnięcia
2015-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.1.2015 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-01-2015-rozstrzygniecie-09-03-2015 (PDF, 639.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2014-12-29
Data rozstrzygnięcia
2015-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.27.2014 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-27-2014-rozstrzygniecie-19-01-2015 (PDF, 481.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji