ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2014-12-29
Data rozstrzygnięcia
2015-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.28.2014 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-28-2014-rozstrzygniecie-19-01-2015 (PDF, 242.4 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2014-12-11
Data rozstrzygnięcia
2015-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.25.2014 - Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-25-2014-rozstrzygniecie-08-01-2015 (PDF, 477.9 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2014-12-05
Data rozstrzygnięcia
2015-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.24.2014 - Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-24-2014-rozstrzygniecie-23-12-2014 (PDF, 342.1 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2014-12-04
Data rozstrzygnięcia
2014-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.23.2014 - Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka - gmina Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-23-2014-rozstrzygniecie-15-12-2014 (PDF, 427.6 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2014-10-09
Data rozstrzygnięcia
2014-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.20.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-20-2014-rozstrzygniecie-07-11-2014 (PDF, 205.3 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2014-09-19
Data rozstrzygnięcia
2014-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.19.2014 - Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie zaprojektuj - wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-19-2014-rozstrzygniecie-21-10-2014 (PDF, 109.3 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2014-09-05
Data rozstrzygnięcia
2014-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.17.2014 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-17-2014-rozstrzygniecie-19-11-2014 (PDF, 236 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2014-09-05
Data rozstrzygnięcia
2014-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.16.2014 - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-16-2014-rozstrzygniecie-01-10-2014 (PDF, 222.8 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2014-08-01
Data rozstrzygnięcia
2014-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.13.2014 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-13-2014-info-o-rozstrzygnieciu-2014-08-12 (PDF, 396 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2014-06-02
Data rozstrzygnięcia
2014-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.12.2014 - Zagospodarowania placu szkolnego przy SP 3 w Międzyrzeczu przy ul. Mickiewicza 5 - plac apelowy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-12-2014-rozstrzygniecie-30-06-2014 (PDF, 205.1 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2014-06-02
Data rozstrzygnięcia
2014-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.11.2014 - Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-11-2014-rozstrzygniecie-30-06-2014 (PDF, 206.6 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2014-05-16
Data rozstrzygnięcia
2014-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.10.2014 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Kaława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-10-2014-rozstrzygniecie-11-06-2014 (PDF, 195 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2014-05-14
Data rozstrzygnięcia
2014-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.9.2014 - Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-9-2014-rozstrzygniecie-12-06-2014 (PDF, 204.1 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2014-04-22
Data rozstrzygnięcia
2014-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.8.2014 - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102151F W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ UL. WASZKIEWICZA - etap III od km 1+850,0 do km 2+051,0
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-8-2014-rozstrzygniecie-12-05-2014 (PDF, 204.7 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2014-04-10
Data rozstrzygnięcia
2014-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.7.2014 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Bobowicko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-7-2014-rozstrzygniecie-19-05-2014 (PDF, 200.4 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2014-03-17
Data rozstrzygnięcia
2014-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.5.2014 - Usługa administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-5-2014-rozstrzygniecie-02-04-2014 (PDF, 192.8 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2014-03-07
Data rozstrzygnięcia
2014-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.4.2013 - Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-4-2014-rozstrzygniecie-28-03-2014 (PDF, 215.6 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2014-02-17
Data rozstrzygnięcia
2014-03-14
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.3.2014 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.03.2014 r. do 31.12.2015 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-3-2014-rozstrzygniecie-26-02-2014 (PDF, 189.6 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2014-02-17
Data rozstrzygnięcia
2014-03-10
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.2.2014 - Naprawa dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-2-2014-rozstrzygniecie-04-03-2014 (PDF, 188.5 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2014-01-28
Data rozstrzygnięcia
2014-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.1.2014 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-01-2014-rozstrzygniecie-12-02-2014 (PDF, 460 KiB)
Lp 141
Data ogłoszenia
2013-12-23
Data rozstrzygnięcia
2014-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.44.2013 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2014 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-44-2013-rozstrzygniecie-08-01-2014 (PDF, 384.4 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2013-12-11
Data rozstrzygnięcia
2014-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.42.2013 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-42-2013-rozstrzygniecie-08-01-2014 (PDF, 197.1 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2013-12-09
Data rozstrzygnięcia
2014-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.41.2013 - Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2014 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-41-2013-rozstrzygniecie-10-01-2014 (PDF, 472.3 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2013-11-13
Data rozstrzygnięcia
2014-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.39.2013 - Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-39-2013-rozstrzygniecie-09-12-2013 (PDF, 202.3 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2013-11-08
Data rozstrzygnięcia
2013-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.38.2013 - Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-38-2013-rozstrzygniecie-20-11-2013 (PDF, 201.9 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2013-10-23
Data rozstrzygnięcia
2013-11-29
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.37.2013 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych położonych na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-37-2013-rozstrzygniecie-19-11-2013 (PDF, 394.4 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2013-10-01
Data rozstrzygnięcia
2013-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.34.2013 - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-34-2013-rozstrzygniecie-07-11-2013 (PDF, 203.7 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2013-09-20
Data rozstrzygnięcia
2013-10-31
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.33.2013 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamostowo, Kursko i Pieski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-33-2013-rozstrzygniecie-17-10-2013 (PDF, 225.9 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2013-08-23
Data rozstrzygnięcia
2013-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.32.2013 - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GORZYCA - GMINA MIĘDZYRZECZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-32-2013-rozstrzygniecie-25-09-2013 (PDF, 411.8 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2013-08-09
Data rozstrzygnięcia
2013-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.31.2013 - REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYRZECZ - ULICA ZAKASZEWSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-31-2013-rozstrzygniecie-30-09-2013 (PDF, 206.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji