ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2013-08-01
Data rozstrzygnięcia
2013-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.30.2013 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Międzyrzecz w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-30-2013-rozstrzygniecie-09-08-2013 (PDF, 114.8 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2013-07-25
Data rozstrzygnięcia
2013-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.29.2013 - REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI JAGIELNIK - etap I od km 0+000 do km 0+200
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-29-2013-droga-Jagielnik-rozstrzygniecie (PDF, 133.1 KiB)
 • RZP-29-2013-wybor-ponowny-oferty-04-09-2013 (PDF, 104.3 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2013-07-23
Data rozstrzygnięcia
2013-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.26.2013 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOSTOWO, KURSKO, PIESKI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-26-2013-rozstrzygniecie-18-09-2013 (PDF, 221.2 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2013-06-28
Data rozstrzygnięcia
2013-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.24.2013 - Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w miejscowości Wyszanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-24-2013-rozstrzygniecie-30-07-2013 (PDF, 190.4 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2013-06-27
Data rozstrzygnięcia
2013-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.23.2013 - Remont ciągu pieszo - jezdnego do budynków wielorodzinnych w m. Pniewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-23-2013-rozstrzygniecie-30-07-2013 (PDF, 210.2 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2013-06-03
Data rozstrzygnięcia
2013-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.22.2013 - Remont dachu wspólnego budynku Prokuratury Rejonowej i Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-22-2013-rozstrzygniecie-02-07-2013 (PDF, 205.4 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2013-05-17
Data rozstrzygnięcia
2013-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.20.2013 - Dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-20-2013-rozstrzygniecie-31-05-2013 (PDF, 181.9 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2013-05-17
Data rozstrzygnięcia
2013-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.19.2013 - Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego PzW 717 rekonstrukcja i rewitalizacja MRU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-19-2013-rozstrzygniecie-07-06-2013 (PDF, 199.4 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2013-05-13
Data rozstrzygnięcia
2013-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.18.2013 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Staszica 22 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-18-2013-rozstrzygniecie-10-06-2013 (PDF, 188 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2013-05-09
Data rozstrzygnięcia
2013-06-13
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.17.2013 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-17-2013-rozstrzygniecie-23-05-2013 (PDF, 126.3 KiB)
Lp 161
Data ogłoszenia
2013-05-07
Data rozstrzygnięcia
2013-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.15.2013 - Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 - rekonstrukcja i rewitalizacja MRU - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-15-2013-rozstrzygniecie-04-06-2013 (PDF, 181 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2013-04-29
Data rozstrzygnięcia
2013-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
WRPG.271.14.2013 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-14-2013-rozstrzygniecie-17-06-2013 (PDF, 203.3 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2013-04-11
Data rozstrzygnięcia
2013-05-29
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w miejscowościach: Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-12-2013-rozstrzygniecie-16-05-2013 (PDF, 138.3 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2013-04-05
Data rozstrzygnięcia
2013-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas remontu i przebudowy drogi gminnej nr 102151F ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-11-2013-rozstrzygniecie-30-04-2013 (PDF, 440.9 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2013-04-04
Data rozstrzygnięcia
2013-05-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego na osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Święty Wojciech oraz Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej nn-04kV wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-10-2013-rozstrzygniecie-24-04-2013 (PDF, 208.1 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2013-03-25
Data rozstrzygnięcia
2013-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku Sali - świetlicy wiejskiej w Bukowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-9-2013-rozstrzygniecie-17-04-2013 (PDF, 213.4 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2013-03-18
Data rozstrzygnięcia
2013-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-8-2013-rozstrzygniecie-16-04-2013 (PDF, 233.9 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2013-03-18
Data rozstrzygnięcia
2013-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-7-2013-rozstrzygniecie-12-04-2013 (PDF, 244.7 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2013-03-18
Data rozstrzygnięcia
2013-04-08
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-6-2013-rozstrzygniecie-03-04-2013 (PDF, 193.8 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2013-02-19
Data rozstrzygnięcia
2013-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa budynku Sali - Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-5-2013-rozstrzygniecie-11-04-2013 (PDF, 223.8 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2013-02-19
Data rozstrzygnięcia
2013-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
RENOWACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO NA OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM GŁĘBOKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-4-2013-rozstrzygniecie-15-03-2013 (PDF, 196.6 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2013-02-05
Data rozstrzygnięcia
2013-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-3-2013-rozstrzygniecie-01-03-2013 (PDF, 480.3 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2013-01-31
Data rozstrzygnięcia
2013-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-2-2013-rozstrzygniecie-05-03-2013 (PDF, 491.4 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2013-01-11
Data rozstrzygnięcia
2013-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
Kryta Pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-1-2013-rozstrzygniecie-07-02-2013 (PDF, 204.9 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2012-12-21
Data rozstrzygnięcia
2013-01-30
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2013 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-42-2012-rozstrzygniecie-17-01-2013 (PDF, 416.7 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2012-12-21
Data rozstrzygnięcia
2013-01-30
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2013 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-41-2012-rozstrzygniecie-10-01-2013 (PDF, 498.1 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2012-11-29
Data rozstrzygnięcia
2013-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-37-2012-rozstrzygniecie-14-12-2012 (PDF, 200.3 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2012-11-21
Data rozstrzygnięcia
2012-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-36-2012-rozstrzygniecie-18-12-2012 (PDF, 222 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2012-10-30
Data rozstrzygnięcia
2012-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-33-2012-rozstrzygniecie-19-11-2012 (PDF, 253.9 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2012-10-26
Data rozstrzygnięcia
2012-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz – miejscowość Międzyrzecz, Kęszyca Leśna i Bobowicko na lata 2013-2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • RZP-32-2012-rozstrzygniecie-19-12-2012 (PDF, 200.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji