ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-21
Data rozstrzygnięcia
2021-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „UE – Wymiana Źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie-rozstrzygniecie (PDF, 2.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-09
Data rozstrzygnięcia
2020-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.25.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-25-2020-rozstrzygniecie-28-12-2020 (PDF, 298.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.19.2020 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-19-2020-rozstrzygniecie-15-12-2020 (PDF, 298.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-20
Data rozstrzygnięcia
2020-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.18.2020 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-18-2020-rozstrzygniecie-11-12-2020 (PDF, 388.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.16.2020 - Wycinka drzew oraz przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-16-2020-rozstrzygniecie-20-11-2020 (PDF, 318.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-03
Data rozstrzygnięcia
2020-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.15.2020 - Dostawa wyposażenia kuchennego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-15-2020-rozstrzygnięcie-23-11-2020 (PDF, 387.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-14-2020-rozstrzygniecie-12-11-2020 (PDF, 339.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-17
Data rozstrzygnięcia
2020-11-12
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.12.2020 - Dostawa pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i zabawek oraz wyposażenia meblowego do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-12-2020-rozstrzygniecie-16-10-2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-28
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Bukowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozstrzygnięcie-17-09-2020 (PDF, 50.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-16
Data rozstrzygnięcia
2020-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.10.2020 - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 – obręb geodezyjny Międzyrzecz 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-10-2020-rozstrzygniecie-09-09-2020 (PDF, 415.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-06-30
Data rozstrzygnięcia
2020-08-03
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.9.2020 - Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-06-24
Data rozstrzygnięcia
2020-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-8-2020-rozstrzygniecie-28-07-2020 (PDF, 290.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.7.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-7-2020-rozstrzygniecie-30-06-2020 (PDF, 653.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-03-04
Data rozstrzygnięcia
2020-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.4.2020 - Wycinka drzew i przycinka koron drzew na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG.271.4.2020-rozstrzygniecie-27-03-2020.pdf (PDF, 414.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-02-11
Data rozstrzygnięcia
2020-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.3.2020 - Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-3-2020-rozstrzygniecie-03-04-2020 (PDF, 327.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-01-09
Data rozstrzygnięcia
2020-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.2.2020 -Utrzymanie terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-2-2020-informacja-o-udz-zamowienia-04-02-2020 (PDF, 702.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-12-11
Data rozstrzygnięcia
2020-01-10
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.37.2019 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-37-2019-rozstrzygniecie-03-01-2020 (PDF, 306.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-11-22
Data rozstrzygnięcia
2019-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.36.2019 - Usługa bieżącego utrzymania czystości pasów drogowych, infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyrzecza, Bobowicka i Kęszycy Leśnej oraz tablic na nekrologi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-36-2019-informacja-o-udz-zamowienia-20-12-2019 (PDF, 926 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-12-24
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.35.2019 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-35-2019-rozstrzygniecie-17-12-2019 (PDF, 275.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-11-15
Data rozstrzygnięcia
2019-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-32-2019-rozstrzygniecie-13-12-2019 (PDF, 782.6 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-11-15
Data rozstrzygnięcia
2020-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.33.2019 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-33-2019-rozstrzygniecie-17-12-2019 (PDF, 371 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-11-15
Data rozstrzygnięcia
2019-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.34.2019 - Usługa zarządzania – administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczeniem.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-34-2019-informacja-o-udz-zamowienia-20-12-2019 (PDF, 762.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-09-18
Data rozstrzygnięcia
2019-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.29.2019 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-29-2019-rozstrzygniecie-11-10-2019 (PDF, 287.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-09-09
Data rozstrzygnięcia
2019-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-28-2019-rozstrzygniecie-03-10-2019 (PDF, 322.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-06-14
Data rozstrzygnięcia
2019-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-23-2019-rozstrzygniecie-19-07-2019 (PDF, 742.6 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-04-11
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.20.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-20-2019-rozstrzygniecie-07-05-2019 (PDF, 317.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-04-11
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.21.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-21-2019-rozstrzygniecie-08-05-2019 (PDF, 342.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-04-10
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.18.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-18-2019-rozstrzygniecie-13-05-2019 (PDF, 460.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-04-10
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.17.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi nr 003532 F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-17-2019-rozstrzygniecie-13-05-2019 (PDF, 628.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-03-26
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.16.2019 - Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-16-2019-rozstrzygniecie-25-04-2019 (PDF, 366.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji